La oss hjelpe med din søknad

Ring oss på

404 56 333

eller

bli oppringt av en kundebehandler!
En kundebehandler kontakter deg vanligvis innen 10 minutter.

Samle lån – derfor lønner det seg

Å samle lån til ett lån hos oss er noe av det mest lønnsomme du kan gjøre. Du får lavere rente og større økonomisk frihet. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen. Ta kontakt med oss i dag for å se hvor mye du kan spare, det er helt gratis og uforpliktende.

Å samle lån til ett lån hos oss er noe av det mest lønnsomme du kan gjøre. Du får lavere rente og større økonomisk frihet. Vi hjelper deg gjennom hele prosessen. Ta kontakt med oss i dag for å se hvor mye du kan spare, det er helt gratis og uforpliktende.

Å samle lån og gjeld til ett større lån lønner seg nesten alltid. Å samle gjeld til ett lån kalles refinansiering. Det vil si at man sletter de opprinnelige smålånene og tar opp ett nytt og større lån med lavere rente og bedre betingelser. Det gir større økonomisk frihet og mer å rutte med i hverdagen. Se også: Hva er refinansiering

Har du flere lån du ønsker å samle til ett større lån? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale, ved å fylle ut dette skjemaet.

Hvilke typer lån kan samles til ett lån?

De fleste typer lån kan refinansieres. Dette inkluderer kredittkortgjeld, smålån, kreditter, båtlån, forbrukslån og billån. Også boliglån kan refinansieres.

Samle kredittkortgjeld til ett større lån

Kredittkortgjeld er noe av den dyreste gjelden du kan ha. Det er fordi renten på kredittkortgjeld er svært høy sammenlignet med andre typer lån. Ofte kan renten ligge på opp mot 30%. I tillegg kommer oppstartsgebyrer og månedlige fakturagebyrer.

Selv om selve gjelden ikke er så stor i utgangspunktet, gjør den høye renta på kredittkortgjeld at små beløp kan vokse seg store om man ikke betaler gjelden etter hvert.

Det er mange som har opplevd å komme i økonomisk knipe på grunn av kredittkortgjeld. Små beløp som ikke blir betalt i tide vokser seg raskt store på grunn av gebyrene og den høye renta. Enda dyrere blir det om gjelden går til inkasso, da kommer det også tunge salærer som blir lagt til den opprinnelige gjelden. Vi kan også hjelpe deg om du har pågående inkassosaker eller betalingsanmerkninger, ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Se også: Refinansiering med betalingsanmerkninger

Har du flere kredittkortlån må du betale gebyrer og salærer for hvert eneste lån. Ved å samle kredittkortgjeld til ett større lån med lavere rente og bedre betingelser vil du kunne spare vesentlige summer hver måned. Du vil slippe unna med ett betalingsgebyr i stedet for flere og lavere rente betyr at lånekostnadene per måned blir lavere.

Samle forbrukslån til ett lån

Selv om forbrukslån har noe lavere rente enn kredittkortgjeld, vil det også lønne seg å samle forbrukslånene dine til ett lån om du har flere. Du kan også slå sammen forbrukslån og kredittkortgjeld. Det tilkommer også gebyrer på forbrukslån, derfor er det lurt å kun ha ett forbrukslån å forholde seg til i stedet for flere.

Bake gjeld inn i boliglånet

Har du boliglån som du du har betalt ned på, eller at din bolig har økt i verdi, kan du bake gjelden inn i boliglånet. Dette kalles å refinansiere med pant i bolig. Dette lønner seg økonomisk fordi boliglån generelt har den laveste renta og de beste betingelsene. Det er fordi banken har sikkerhet i boligen din, og vil slik kunne tilby deg vesentlig lavere rente enn hva som er tilfelle når det gjelder kredittkortgjeld og forbrukslån.

Fordeler med å samle gjeld til ett lån:

Oppsummert er det mange fordeler med å samle flere lån til ett lån:

Du får lavere rente. Renten på smålån og kreditter (for eksempel kredittkortgjeld) er ofte veldig høy i forhold til andre typer lån. Du vil derfor kunne få betydelig lavere rente og lavere månedlige rentekostnader ved å samle dine smålån til ett større lån.
Det blir enklere. Å forholde seg til en bank / långiver er både enklere og billigere. Etter å ha samlet dine lån vil du få kun en regning hver måned i stedet for flere. Du kan også lettere forhandle deg til bedre betingelser som for eksempel lengre nedbetalingstid og avdragsfrihet.
Du sparer penger på gebyrer. Du kan du spare vesentlige summer på månedlige betalingsgebyr.

Samle lån – så mye kan du spare – ett regneeksempel

Hvis du for eksempel har 5 smålån og betaler 60 kroner i gebyr per regning per måned, utgjør dette hele 3600 kroner per år! Om du derimot samler disse til ett lån, utgjør gebyrene kun 720 kroner per år. Du sparer altså brutto 2880 kroner på å samle 5 smålån til ett!

Hvordan samle gjeld til ett lån

Slik samler du gjeld til ett lån:

  1. Ta kontakt med oss i Finanstipset i dag for en uforpliktende samtale. Å refinansiere gjeld og samle lån koster ingenting, det er kun fordeler.  Fyll ut dette skjemaet vi vil komme tilbake til deg innen kort tid. Du fyller bare inn hvor mye du trenger å samle, samt dine personopplysninger. Vi i finanstipset har lang erfaring med å hjelpe folk med lavere lånekostnader og en bedre økonomisk hverdag.
  2. Vi vil vurdere din økonomiske situasjon for å se på hvilke muligheter du har. De vanligste alternativene er å ta opp nytt forbrukslån eller bake gjelden inn i boliglånet, mer om dette under.
  3. For å kunne refinansiere gjeld, må du være over 18 år, norsk statsborger, samt kunne vise til en viss fast inntekt.
  4. Vi sender din søknad om refinansiering videre til ulike banker som vil konkurrere om å gi deg den laveste renta og  de beste lånebetingelsene.
  5. Vi kan også hjelpe deg som har pågående inkassosaker eller betalingsanmerkninger.

Ta opp nytt forbrukslån eller bake gjelden inn i boliglånet

Det beste alternativet er altså å bake dyr kredittgjeld inn i boliglånet. Det er fordi boliglån har den laveste renten og de beste betingelsene. Dette forutsetter at belåningsgraden på boligen ikke er for høy. Belåningsgrad er forholdet mellom boligens verdi og samlet gjeld på boligen. Om du har betalt ned en del på boliglånet ditt eller om boligen din har steget vesentlig i verdi, vil det være gode mulighet for å samle lånene dine og refinansiere med sikkerhet i bolig.

Men det er ikke alle som har boliglån eller mulighet for å bake andre lån inn i boliglånet. Hvis du er i den situasjonen bør heller satse på å samle dine lån i et billigere forbrukslån. Renten på forbrukslånet vil ikke være så lav som rente på boliglån, men du vil likevel spare mye i forhold til å ha mange smålån.

Uansett hvilken økonomisk situasjon du er i, kan vi i finanstipset hjelpe deg å samle lån slik at du får lavere renter, bedre betingelser og lavere månedlige utgifter. Ta kontakt med oss i dag for en samtale.

Les også:

Slik får du lån med betalingsanmerkning

Medlåntaker boliglån – derfor lønner det seg

Boliglån med betalingsanmerkning – det er mulig

Slik skaffer du deg oversikt over egen økonomi med enkelt budsjett

Skaff deg oversikt over inntekter og utgifter Det første du bør gjøre er å skaffe deg oversikt over inntekter og utgifter. Slik vil du se om du har rom for å bruke mer penger eller om du må stramme inn på forbruket. Du bør sette opp en enkel oversikt over de viktigste inntektene og utgiftene du har hver måned. Disse summene vil danne grunnlag for et enkelt budsjett du kan forholde deg til. Under ser du en oversikt over de vanligste postene:  Faste inntekter Det enkleste er å begynne med å se over kontoutskriften din for de siste månedene. Summer og noter ned dine faste inntekter. Eksempler på faste inntekter er: LønnNæringsinntektPensjonStønader som barnetrygd, arbeidsavklaringspenger etcLeieinntekter Utgifter Deretter bør du se på dine største faste utgifter og andre store utgiftsposter som løper hver måned. De vanligste faste utgiftene er: HusleieForsikring (noen betaler også årlig eller kvartalsvis)StrømStudielånHuslånBillånAndre typer lånTelefon BarnehageMånedskortBensin MatAndre faste abonnementer som for eksempel strømmetjenester (Netflix, HBO, Altibox osv), treningsabonnement, aviser, andre abonnementer osv Prøv også å estimere hvor mye du bruker på andre utgiftsposter, som for eksempel klær, reising, restaurantbesøk og andre ting hver måned. Dersom du har penger til overs, legg deg opp en buffer Dersom dine inntekter er større enn dine utgifter bør du legge deg opp en buffer, slik at du ikke kommer i økonomisk knipe dersom noe uforutsett skulle inntreffe. Dersom for eksempel vaskemaskinen skulle ryke eller du må betale en ekstra stor regning vil du med en buffer klare dette helt fint uten å ta opp lån eller stramme inn på andre utgifter. Dersom du bruker med enn du tjener, se på hvilke utgifter som kan reduseres Dersom du bruker mer enn du tjener, bør du enten øke dine inntekter eller redusere dine utgifter. Hvis ikke vil du etter hvert få økonomiske problemer. Det enkleste er ofte å redusere utgiftene. Tenk på hvilke utgifter som løper fast hver måned og som er helt nødvendige (bolig, mat, strøm, telefon) og hvilke utgifter du har som kan kuttes ned på (restaurantbesøk, reising, klær, matutgifter og annet forbruk). Både faste helt nødvendige utgifter og andre utgifter kan reduseres. Her har vi laget en oversikt over hvordan du kan redusere din utgifter (link).

Hva er gjeldsordning?

En gjeldsordning innebærer at man over en periode, normalt på 5 år, må leve på et økonomisk minimum etter norsk standard. Samtidig vil man beholde den delen av inntekten som er nødvendig til nødvendige bokostnader og livsopphold. Resten av inntekten må brukes til å tilbakebetale gjeld. Den gjelden som ikke er innfridd når gjeldsordningsperioden er over skal slettes under forutsetning av at skyldner har opprettholdt sin del av gjeldsordningen. Det må oppfylles noen vilkår for å få gjeldsordning. Du må være «varig ute av stand» til å betjene gjelden din. Det holder ikke at du ikke klarer gjelden din en måned eller to. Det må være i uoverskuelig fremtid. Du vil normalt kun få gjeldsordning kun en gang i livet. Når det skal gjøres en vurdering i forhold til om man er varig ute av stand til å betjene gjelden så skal dette vurderes i lys av alder, utdannelse/ arbeidserfaring/ fremtidige inntektsmuligheter, gjeldens størrelse, familiesituasjon, årsak til gjeldsproblemer m.m. Før du kan søke om gjeldsordning må du ha forsøkt å ha ordnet gjelden selv først. Ta kontakt med kreditorer og forhandle med dem. Å forhandle med flere kreditorer kan imidlertidig være tidkrevende og vanskelig. Ønsker du hjelp med denne prosessen, kan du kontakte oss i Finanstipset. Vi har lang erfaring med å forhandle med kreditorer for å få bedre betingelser på gjelden slik at du unngår inkassosaker, betalingsanmerkninger og gjeldsordning. Om gjeldsordning likevel er eneste utvei, fungerer det slik: Du må søke om gjeldsordning via namsmannen i din kommune. Du vil normalt bli bedt om å stille i et møte hvor dine muligheter gjennomgåes. Dersom problemet kan løses ved å selge formuesgoder som bolig, bil eller båt så oppfyller man ikke kravene til gjeldsordning.Det er viktig at du gir namsmannen riktige og fullstendige opplysninger. Hvis ikke, kan du senere miste gjeldsordningen.Forbered deg på en enkel levestandard i flere år fremover. Regn med at du må gi avkall på aktiviteter som før var en selvfølgeFår du avslag på søknaden din, kan du klage til tingretten eller søke på nytt igjen senere Du kan søke om gjeldsordning her

Bør du binde renta?

Selv om renta har vært rekordlav, er det mange som vil slite om renta øker ytterligere utover høsten og vinteren. Nordmenns gjeld har økt kraftig de siste årene, og derfor er det mange som vil havne i trøbbel bare boliglånsrenta stiger med et par prosent. Om du bør binde renta eller ikke vil i stor grad avhenge av din økonomiske situasjon. Om du er blant de som definitivt ikke tåler renteoppgang, bør du binde renta på hele eller deler av lånet ditt. Dette vil gi deg trygghet og forutsigbarhet, du vet hvor mye du skal betale i renter og avdrag hver måned uansett hva renten blir. På den annen side kan du risikere å tape penger på å binde renta. Historikk viser nemlig at det lønner seg over tid med flytende rente på lånet. En bunden rente er som regel en del høyere enn den flytende markedsrenten. Du risikerer derfor å binde renta på et for høyt nivå og vil måtte betale mer enn du må. Selv om prognosene viser at rente skal stige framover, er det ikke sikkert at dette slår til. Om det skjer plutselige endringer i verdensøkonomien, kan rente forbli lav i mange år framover. Dessuten kan du ikke bryte fastrenteavtalen. Da vil du måtte betale mellomlegget til banken, og det kan bli ganske dyrt. Du kan heller ikke gjøre større endringer på lånet i fastrenteperioden og mister dermed muligheten til for eksempel å betale raskere ned på lånet eller bytte bank. Noen velger å binde renta på deler av lånet, mens den andre delen har flytende rente. Særlig gjelder dette unge med høye lån. Det finnes ikke noe fasitsvar på om du bør binde renta eller ikke. Du må ta en helhetsvurdering ut fra din økonomiske situasjon. Sjekk hvor mye renteoppgang du tåler, og tenk over hvilken risiko du ønsker å ta i forhold til stigende renter og hvilken fleksibilitet du ønsker.