Medlåntaker boliglån – slik fungerer det

Medlåntaker boliglån – slik kan du realisere boligdrømmen

I denne artikkelen forklarer vi hva en medlåntaker er og hvorfor det kan lønne seg å søke lån sammen med en medlåntaker. Når du skal ta opp et lån i banken, vil banken gjøre en vurdering av din personlige økonomiske situasjon.

Ting som vurderes er:

Inntekt. Her inngår lønn, pensjon og ulike stønader. Inntekter må kunne dokumenteres ovenfor banken i form av lønsslipper eller lignende.
Hvor mye gjeld du har fra før. Her regnes både eksisterende boliglån, studielån, forbrukslån og kredittkortgjeld.
Betjeningsevne – det vil si en fast inntekt som tilsier at du vil klare å betjene lånet hver måned. Det vurderes også om du sitter igjen med nok til å betale renter og avdrag etter at andre nødvendige regninger er betalt.
Egenkapital og eiendeler
• Om du har pågående inkassosaker eller betalingsanmerkninger
Sparing er en måte å vise banken at du har betalingsvilje.

 

Se også:

Slik får du lån med betalingsanmerkning


Kravene for å få lån til bolig er relativt strenge. Hovedregelen er for eksempel at du ikke kan låne med enn 5 ganger brutto inntekt. Du må kunne også kunne tåle en renteheving på 5 prosentpoeng. Du må også stille med minimum 15% egenkapital. Med andre ord kan boliglånet du søker om maks være på 85 prosent av hva boligen koster.

Din medlåntaker kan stille sikkerhet

Når du søker om boliglån, vil banken ta en kredittsjekk av deg for å kartlegge din økonomiske situasjon. Noen ganger vil banken mene at du ikke har god not økonomi for å kunne innvilge lånesøknaden. Om du har for lav inntekt, for lite egenkapital eller for mye gjeld vil din lånesøknad sannsynligvis ikke bli innvilget. I slike situasjoner kan du få en annen person til å stille med sikkerhet for det du selv mangler, slik at banken likevel kan gi deg lånet. Har du vanskeligheter med å få innvilget lån, kan du altså sjansene øke om du søker sammen med en medlåntaker boliglån.

Forskjellen på medlåntaker og kausjonist

Medlåntaker og kausjonist er to begreper som ofte blandes sammen, derfor forklarer vi forskjellen her: Hvordan en person stiller sikkerhet for deg kan variere. De to hovedalternativene er enten å være kausjonist eller medlåntaker.

En kausjonist vil stå helt og fullt ansvarlig for boliglånet om hovedlåntaker ikke tar ansvar og betaler gjelden i henhold til avtale. En kausjonist kan være ansvarlig for hele eller deler av lånet. Om hovedlåntaker ikke betaler og regningen forfaller, kan banken rette kravet direkte mot kausjonisten.


En medlåntaker har ansvar for lånet på et høyere nivå enn en kausjonist. Mens en kausjonist kun står ansvarlig dersom hovedlåntaker faller fra, står en medlåntaker helt og fullt solidarisk ansvarlig for lånet. Begge parter er ansvarlige for at lånet blir betalt i henhold til avtalen, og medlåntaker vil være ansvarlig for hele lånet, helt til det er fullstendig nedbetalt. Altså er ansvaret for lånet er delt likt mellom deg og din medlåntaker.
Bankene vil anse det som mer sikkert om du søker lån sammen med en medlåntaker. Du vil defor kunne låne mer, få lån med lavere rente og bedre betingelser om du søker sammen med en medlåntaker.


Søker du boliglån sammen med en medlåntaker er det viktig at alle parter setter seg godt inn i hvilke plikter og ansvar som følger med avtalen.

Stikkord: Medlåntaker boliglån, personlig økonomi, gjeld

Les også:

Hvordan søke boliglån 

Vanskelig å få refinansiering? Dette må du gjøre

Står du fast? Ring oss på 404 56 333 – vi hjelper deg!

Ring 404 56 333 for rådgivning

Vil du fylle ut søknaden senere?

Opplysningene behandles sikkert og trygt. Du samtykker til at Finanstipset kan behandle dine personopplysninger
som beskrevet her.