Hva er inkasso?

Få boliglån med lav inntekt

En inkassoprosess består av mange detaljerte steg. Her forklarer vi de ulike stegene:

1. Faktura

Når du kjøper noe skal du motta en faktura. Dette er et dokument som bekrefter kjøp og mellom to parter. En faktura skal inneholde en forklaring på hva som er kjøpt, pris på varen / tjenesten, spesifisering av moms, dato for kjøp / avtale, pris som skal betales og andre betalingsbetingelser. Forfallsdato på faktura er fristen for når fakturabeløpet skal være betalt. Forfallsdato er som regel 14 dager fram i tid fra avtaleinngåelse.

2. Purring

Dersom du ikke betaler fakturaen innen betalingsfristen, kan selger sende deg en purring. Det kan legges på et gebyr på 70 kroner på purringen dersom den har minimum 14 dagers betalingsfrist etter forfall på opprinnelig faktura

3. Inkassovarsel

Et inkassovarsel er en siste påminnelse om betaling. Dette er den siste påminnelsen du får før regningen blir sendt til et inkassoselskap for videre inndrivelse. I Norge er det lovpålagt å varsle før en sak sendes til inkasso. Hvis du betaler beløpet som står på inkassovarselet er saken ute av verden.

Det stilles strenge krav til innhold og utforming av et inkassovarsel. Et inkassovarsel må enten sendes per post eller elektronisk via noen utvalgte godkjente digitale postkasser som Digipost. Sendes inkassovarselet elektronisk, skal den som skylder penger samtidig varsles på sms.

Et inkassovarsel skal ha minst 14 dagers forfallsfrist. Det kan legges til et purregebyr på maksimalt 70 kr hvis det er minst 14 dager siden den opprinnelige fakturaen forfalt. Betaling etter forfall på inkassovarsel kan føre til at kostnader som inkassosalærer og forsinkelsesgebyr legges til den opprinnelige regningen

4. Betalingsoppfordring

Dersom selger ikke mottar betaling av inkassovarselet, blir regningen sendt til inkasso. Inkassoselskapet vil så sende et skriftlig krav til den som skylder penger med ytterligere 14 dagers betalingsfrist. I brevet gis det informasjon om grunnlaget for kravet og det skal informeres om klagemuligheter og videre saksgang. Betaling etter forfall kan føre til ytterligere inkassokostnader som legges til kravet, normalt 210 kroner.

5. Rettslige skritt

Rettslig tiltak settes i gang ved fortsatt manglende betaling.  Saken kan sende inn i rettsapparatet til rettslig innkreving. Rettslige tiltak i regi av namsmannen eller forliksrådet vil medføre ytterligere kostnader ut over opprinnelig beløp.

6. Betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning blir registrert 30 dager etter at rettslige tiltak ble iverksatt. Hvis du får en betalingsanmerkning vil navnet ditt oppføres i et register. Dette er svært uheldig. Er du registrert i dette registeret kan du få avslag på mange basis tjenester som for eksempel lån, kreditt, mobilabonnement og til og med jobbsøknad.

7. Forliksklage og forliksmøte    

Er du uenig i kravet eller prosessen kan du sende en klage til forliksrådet. Dette kalles forliksklage. Forliksrådet vil da se på klagen og avgjøre hvilken av partene som får medhold. Dersom du taper eller vinner saken, er resultatet rettskraftig, det vil si «endelig» og du eller motparten kan ikke anke videre i rettssystemet. Den av partene som enten ikke kommer til forliksmøtet eller taper saken må dekke kostnadene som påløper på forliksdagen.

8. Begjæring om utlegg og tvangstrekk.

Dersom du taper saken i forliksrådet, kan skyldig beløp kreves betalt i form av tvangstrekk, det vil si tvunget trekk i lønn, trygd eller ved å få hentet ut penger gjennom pant i eiendom eller andre eiendeler. Igjen vil det påløpe ytterligere kostnader som legges til det opprinnelige kravet.

9. Tvangsdekning og tvangssalg

Hvis kravet fortsatt ikke blir betalt kan det kreves å få pengene gjennom tvangssalg av for eksempel eiendom. Det innebærer at pant i eiendom/løsøre utløses og blir tvangssolgt for å dekke det utbetalte kravet. Et tvangssalg medfører betydelige kostnader, men som oftest blir partene enige om en løsning slik at tvangssalget unngås.

Ønsker du hjelp til å samle dine lån til ett lån? Ta kontakt med Finanstipset i dag for en uforpliktende samtale.

Står du fast? Ring oss på 404 56 333 – vi hjelper deg!

Ring 404 56 333 for rådgivning

Vil du fylle ut søknaden senere?

Opplysningene behandles sikkert og trygt. Du samtykker til at Finanstipset kan behandle dine personopplysninger
som beskrevet her.