Å refinansiere med sikkerhet i bolig

refinansiere med sikkerhet i bolig

Dersom du har flere typer gjeld, som for eksempel kredittkortgjeld, forbruksgjeld eller andre typer smålån og kreditter, lønner det seg ofte å refinansiere med sikkerhet i bolig. I denne artikkelen skal vi se litt på hva refinansiering er, hvilke typer lån som kan refinansieres og hvordan du går fram for å få den beste renta og de beste betingelsene ut fra din økonomiske situasjon.

Har du flere typer gjeld, som for eksempel kredittkortgjeld, forbruksgjeld eller andre typer smålån og kreditter? Da kan du redusere utgiftene dine mye ved å refinansiere med sikkerhet i bolig. I denne artikkelen skal vi se litt på hva refinansiering er. Vi gir også en oversikt over hvilke typer lån som kan refinansieres og hvordan du går fram for å få den beste renta og de beste betingelsene ut fra din økonomiske situasjon.

Hva er refinansiering?

Å refinansiere betyr å innløse ett eller flere lån, for så å ta opp ett nytt lån. Du lurer kanskje på hva som er vitsen med å erstatte et lån med et annet. Hensikten er å få lavere renter og bedre betingelser, og slik få lavere kostnader over tid. Dette lønner seg spesielt om du har ett eller flere lån med spesielt høye rentesatser og flere månedlige innbetalingsgebyrer, som for eksempel kredittkortlån, forbrukslån eller andre dyre smålån og kreditter.

Refinansiering av kredittkortgjeld med sikkerhet i bolig

Kredittkort er praktisk som betalingsmiddel. Mange kredittkort kommer med flere økonomiske fordeler. Det å betale med kredittkort gir deg ekstra trygghet, særlig når du betaler på nett. Betaling med kredittkort gir deg bedre rettigheter dersom du ikke mottar varen / tjenesten du har betalt for, dersom du blir svindlet eller om selger nekter deg å bruke angreretten. Mange kredittkort har også innbygde økonomiske fordeler som for eksempel gode forsikringer eller rabatter og cashback på ulike varer og tjenester.

Men du må huske på at hver gang du kjøper en vare eller tjeneste med kredittkort tar du i praksis opp et lån. Du betaler med penger som du ikke har. Disse pengene skal betales tilbake senere, når du får kredittkortregningen. Hvis du betaler kredittkortregningen innen betalingsfristen, er som regel kredittkortgjeld uten renter og gebyrer. Utsetter du betalingen, begynner høye renter og gebyrer å løpe. Renten på kredittkortgjeld er svært høy sammenlignet med andre typer lån, derfor lønner det seg å refinansiere kredittkortlån med sikkerhet i bolig, spesielt om du skylder penger til flere ulike kredittkortselskaper. Når renter og gebyrer begynner å løpe på kredittkortgjeld, kan selv små beløp vokse seg store over tid. Dessverre er det mange som har havnet i gjeldsproblemer på grunn av for mye kredittkortgjeld.

Refinansiering av forbrukslån med sikkerhet i bolig

Forbrukslån er usikrede lån. Det vil si at banken eller finansinstitusjonen som gir deg lånet ikke krever noen sikkerhet i form av pant i bolig eller eiendom. Dette medfører større risiko for den som låner ut penger. Det er grunnen til at forbrukslån har høyere rente enn lån med sikkerhet, som for eksempel boliglån. Fordelen med forbrukslån er at man kan bruke pengene på akkurat det man vil, om det så er shopping, reiser, studier, oppussing, eller nedbetaling av andre typer lån. Dersom man får innvilget søknad om forbrukslån, får man som regel pengene raskt på konto. Noen ganger kan du ha pengene på konto allerede samme dag som man søker eller neste virkedag.

Forbrukslån har som regel noe lavere rente enn kredittkortlån, men rentene er likevel høye sammenlignet med for eksempel boliglån. Hvor høy rente du må betale på forbrukslån varierer etter hvilken bank som låner deg penger og din økonomiske situasjon. Dersom du har en trygg økonomi og god inntekt, vil du som regel få lavere rente på forbrukslånet enn en person med dårligere økonomi. Hvilken rente du til slutt får avhenger av din kredittscore. Dette er et tall som sier noe om sannsynligheten for at du vil overholde dine økonomiske forpliktelser. Din kredittscore utarbeides av uavhengige kredittopplysningsbyråer. Inntektsnivå, inntektsutvikling, samlet gjeld og om du har betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker er eksempler på viktige faktorer som påvirker din kredittscore.

I de aller fleste tilfeller vil renten på et forbrukslån være vesentlig høyere enn renten på et boliglån. Dersom du eier bolig, lønner det seg derfor ofte å refinansiere forbrukslånene dine med sikkerhet i boligen din. Har du i tillegg kredittkortgjeld, kan du bake alle disse lånene sammen til ett større lån.

En slik type refinansiering kalles også omstartslån, som betyr å erstatte et eller flere lån med ett nytt lån med pant i bolig.

Refinansiering dersom du har betalingsanmerkninger

Dersom du har betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker kan det være svært vanskelig å få refinansiering og nye lån. Det kan også være vanskelig å skaffe seg andre basis tjenester, som for eksempel ny strømavtale eller nytt mobilabonnement. Du får en betalingsanmerkning dersom du etter flere purringer og betalingsoppfordringer ikke har gjort opp en eller flere regninger. Dersom du unnlater å betale en regning, vil du først få en eller flere purringer med purregebyrer. Forsinkelsesrenter kan også legges til. Dersom du fremdeles ikke betaler, sendes regningen over til et inkassoselskap som tar seg av den videre oppfølgingen.

Om kravet går til inkasso, tilkommer ytterligere gebyrer, renter og salærer. Da vil selv små beløp raskt vokse seg store. I enkelte tilfeller kan salærer og renter langt overstige regningens opprinnelige beløp. Etter et visst antall purringer, vil en betalingsanmerkning registreres på deg om du fremdeles ikke har innfridd kravet. Slike anmerkninger registreres i et offentlig register som bankene og andre långivere har tilgang til.

Konsekvensene av en betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning viser at du ikke har vilje eller evne til å gjøre opp for deg. Det gjør at mulige långivere blir skeptiske til å gi deg ytterligere lån. En betalingsanmerkning vil derfor ofte gi automatisk avslag på lånesøknaden eller søknaden om refinansiering.  

Det finnes imidlertid noen spesialiserte finansinstitusjoner som er villige til å hjelpe deg med refinansiering til tross for at du har betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker. Ta kontakt med Finanstipset i dag, så videreformidler vi søknaden din til disse.

Refinansiering med sikkerhet i bolig

Uansett om du ønsker å refinansiere kredittkortgjeld eller forbrukslån med eller uten betalingsanmerkninger, vil du i de aller fleste tilfeller kunne få en langt bedre rente om du baker disse lånene inn i boliglånet.

Noen forutsetninger må imidlertid oppfylles for å kunne refinansiere med sikkerhet i bolig:

  • Bankene aksepterer sikkerhet i form av avtaler om pant. Dette inkluderer bolig, fritidsbolig eller en tomt som du eier.
  • Belåningsgraden på boligen din kan ikke være for høy. Det betyr at du må ha betalt ned en del på boliglånet ditt fra før og / eller at boligen din har steget vesentlig i verdi de siste årene.

Hvilken rente får jeg på lånet etter refinansieringen?

Hvilken rente du får på lånet etter refinansieringen, vil avhenge av flere faktorer. For det første tilbyr de forskjellige bankene ulike rentesatser for samme type lån. Det er grunnen til at du bør du sammenligne og søke lån hos flere banker, slik at du finner den banken som kan gi deg det beste tilbudet og den laveste renta. På Nettavisen sine økonomisider kan du til enhver tid se en oversikt over hvilke banker som har de laveste rentene når det gjelder lån med sikkerhet i bolig.

Bruk en lånemegler

Det kan være tidkrevende å sende mange søknader til mange ulike banker. Derfor kan du spare mye tid på å bruke en lånemegler. Da sender du bare en søknad til lånemegleren, som sender denne videre til mange ulike banker og kredittinstitusjoner. Deretter vil lånemegleren komme tilbake til deg med ett eller flere tilbud. Så er det bare å velge det tilbudet som passer best ut fra din økonomiske situasjon. Vi i Finanstipset har spesialisert oss på refinansiering med sikkerhet og pant i bolig, ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale og for å motta tilbud fra flere banker.

Uansett om du velger å sende flere søknader til bankene eller om du velger å bruke en lånemegler, er du ikke forpliktet til å godta lånetilbudet du mottar. Det koster heller ikke noe.

Den endelige renten du får vil også avhenge av din økonomiske situasjon. Her er det flere faktorer som spiller inn, blant annet inntekt, bosituasjon, alder, utdanningsnivå, om du har næringsinteresser og om du har betalingsanmerkninger og registrerte inkassosaker. Dersom du har en god og stabil lønnsinntekt, forholdsmessig lav gjeld og ingen registrerte betalingsanmerkninger, vil du få tilbud om en bedre rente enn en person med svakere økonomi.

Uansett hvilken økonomisk situasjon du er i, vi i Finanstipset har dyktige rådgivere som kan hjelpe deg med refinansiering med sikkerhet i bolig. Start søknad her så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Står du fast? Ring oss på 404 56 333 – vi hjelper deg!

Ring 404 56 333 for rådgivning

Vil du fylle ut søknaden senere?

Opplysningene behandles sikkert og trygt. Du samtykker til at Finanstipset kan behandle dine personopplysninger
som beskrevet her.