Hvordan stoppe tvangssalg av bolig

stoppe tvangssalg av bolig

Slik kan du stoppe tvangssalg av bolig. Et tvangssalg av bolig er svært alvorlig og traumatisk for dem det gjelder. For det første innebærer et tvangssalg usikkerhet rundt videre bosituasjon for den det gjelder og familien. Videre kan et tvangssalg medføre tap i forhold til det å selge boligen frivillig.

Heldigvis er det noen ting man kan gjøre for å stoppe en tvangssalgsprosess, og ikke minst for å unngå det i utgangspunktet.

Akkurat som med mange andre gjeldsrelaterte spørsmål, er det viktig og avgjørende å ta tak i problemet så fort som mulig. Jo tidligere man angriper problemet, jo flere løsningsalternativer.

Årsaker til tvangssalg av bolig

Tvangssalg av bolig oppstår dersom du ikke har betalt regninger som har havnet hos inkassoselskaper eller avdrag på boliglån, som er pantesikret i huset.

Det er 3 hovedgrunner til at tvangssalg blir krevd:

 • Manglende betaling av gjeld
 • Manglende betaling av felles kostnader
 • Særlige regler i et sameie eller borettslag

Den mest vanlige årsaken til et tvangssalg er at man ikke klarer å betjene sin gjeld hvor det er pant i boligen. Da kan banken etter en periode med inkasso og etter gjentatte forsøk å få igjen sine penger kan begjøre din bolig tvangssolgt.

Dersom ikke inkassokravet blir betalt kan den du skylder penger varsle rettslig prosess.  Hvis ikke enighet oppnås er det opp til tingretten om det skal begjæres tvangssalg. Dette skjer gjennom tingretten.

Økonomiske konsekvenser av tvangssalg

Det er som regel ikke lønnsomt å selge bolig ved tvang. Årsaken er at kjøper ikke har samme rettigheter som ved et fritt boligsalg. Blant annet er kjøpers rett til å klage over feil og mangler innskrenket og det er heller ikke mulig å tegne eierskifteforsikring. Ved tvangssalg skal bud stå i seks uker og etter tingretten har stadfestet budet kan eieren anke. Dette virker prisdempende.

Hvordan stoppe tvangssalg av bolig

Du kan når som helst i prosessen, helt frem til et bud er stadfestet, stoppe tvangssalg av bolig ved å innfri det økonomiske kravet inkludert påløpte omkostninger til den kreditoren som har begjært tvangssalget.

Her gjelder det å skaffe penger til veie og stoppe tvangssalgsprosessen inntil man finner en mer permanent løsning på gjeldsproblemet.

Her finnes det flere muligheter.

Låne penger

Dersom det har gått så langt at et tvangssalg er i gang får man sannsynligvis ikke mer lån fra bank eller annen finansinstitusjon. En mulighet er da å låne penger av familie eller venner for å få innfridd kravet og få stoppet tvangssalget. Selv om man låner fra familie eller venner er det viktig å sette opp en lånekontrakt som regulerer forholdet mellom partene. En slik kontrakt må inneholde personopplysninger til begge parter, avtalt lånebeløp, en nedbetalingsplan og eventuell rentesats. Slik unngår man konflikter. Beløpene skal føres i skattemeldingen. Den som betaler renter får fradrag for rentekostnadene på skatten, mens den som mottar renter må skatte tilsvarende. 

Refinansiering av gjeld

En annen løsning for å stoppe et tvangssalg er å refinansiere din gjeld inn i et nytt lån. Dette gjør man for at kreditorene som har begjært tvangssalg skal få dekket inn sine krav. Når kravet er innfridd så stoppes prosessen med tvangssalg. Finanstipset kan hjelpe deg med nettopp dette. Finanstipset samarbeider med flere banker og tilbyr personlig oppfølging av din sak. Bare fyll inn dette skjemaet, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Refinansiering av gjeld med pant i bolig

Ved å refinansiere med pant i boligen du eier kan du få senket dine utgifter til lån hver eneste måned. Med lavere kostnader, vil du få mer penger til overs til å innfri kravene du skylder, og slik unngå tvangssalg av boligen. Har du dyre smålån som kredittkortgjeld, forbruksgjeld og lignende, bør du slå disse sammen til ett større lån, og helst bake de inn i boliglånet om du har mulighet til det. Da vil du få den laveste renta og lengre løpetid på lånet, og slik frigjøre kapital for å få betalt det du skylder.

Refinansiering av gjeld med betalingsanmerkninger

Dersom du har betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker, er det ofte en hindring for å få gjennomført en refinansiering. De aller fleste bankene vil gi avslag på søknaden. Det finnes imidlertid noen spesialbanker som er villig til å hjelpe deg med refinansiering til tross for at du har betalingsanmerkninger. Vi i Finanstipset kan sette deg i kontakt med disse bankene. Bare fyll ut dette skjemaet, så videresender vi søknaden til banker som kan hjelpe deg. Det er gratis og uforpliktende, og du velger selv om du vil benytte deg av et eventuelt lånetilbud.

Hvordan ser et varsel om tvangssalg ut?

Et varsel om tvangssalg er et brev med dokumenter. Det stilles en del formelle krav til et slikt varsel , og brevet skal inneholde følgende:

 • Navn på den eller de det gjelder
 • Fødselsdato og adresse
 • Adressen til objektet som det varsles om tvangssalg av
 • En fullstendig oversikt over kravet som ligger til grunn. I denne oversikten skal det gjøres rede for hovedbeløp, gebyrer, renter og hvor mye av kravet som gjenstår.
 • Varselet må inkludere en nøye beskrivelse av grunnlaget
 • Nødvendige vedlegg: Varsel om tvangsfullbyrdelse, kopi av grunnbok, kopi av panteattest og en kopi av grunnlaget for tvangssalg.
 • I varselet om tvangssalg skal det en dato for når namsmannen tidligst vil hente inn eiendelen din.

Hva er det lurt å gjøre om man mottar et varsel om tvangssalg?

Hvis du får et varsel om tvangssalg, bør du først og fremst finne ut om grunnlaget er korrekt. Dersom det er korrekt og man er enig i det så bør man forsøke følgende alternativer:

 • Du bør skaffe deg oversikt over hvor mye penger du har og innfri dine krav til kreditor.
 • Dersom du umiddelbart ikke har pengene tilgjengelig, bør du ta kontakt med kreditor for å se på mulighetene for å få til en avtale.
 • Du bør forsøke å refinansiere dine lån, slik at dine månedlige låneutgifter reduseres. Slik kan du frigjøre midler for å innfri kravene og på den måten stoppe tvangssalget.
 • Søke om utsettelse og prøv å selge frivillig. Et frivillig salg er som regel langt mer lønnsomt enn et tvangssalg. Ofte er domstolene positive til dette.

Hva gjør man hvis man er uenig i et varsel om tvangssalg?

Er du uenig i grunnlaget for tvangssalg har du 1 måned til å sende inn en begrunnelse om hvorfor du er uenig og eventuelt komme med en løsning. I slike tilfeller kan det være lurt å få bistand av en advokat som er ekspert på slike saker.

Engasjerer du en dyktig advokat er sjansen større for at du klarer å stoppe eller finne bedre løsninger enn om du ikke gjør det.

Står du fast? Ring oss på 404 56 333 – vi hjelper deg!

Ring 404 56 333 for rådgivning

Vil du fylle ut søknaden senere?

Opplysningene behandles sikkert og trygt. Du samtykker til at Finanstipset kan behandle dine personopplysninger
som beskrevet her.