Hva er e-takst?

hva er e-takst

Hva er e-takst? E-takst ble i 2016 innført som en ny bransjestandard for meglers verdivurdering av bolig. Tidligere var kravene til verdivurdering mindre strenge, og ble det av Finanstilsynet etterspurt et mer pålitelig system. E-takst ble utviklet av Eiendomsverdi, og er i dag den gjeldende formen for verdivurdering.

Trenger du å refinansiere lån?

Start søknad her

Hva er e-takst?

Årsaken til at Finanstilsynet etterspurte grundigere verdivurderinger var etter problemer med manipulering av verdivurdering, hvitvasking, svindel og forfalskning.

En verdivurdering i form av e-takst setter strenge krav til megler, slik at det er mindre rom for å sette feil verdi.

E-takst ble i hovedsak utviklet for å sikre en trygg prosess for refinansiering. På denne måten får bankene i dag lett tilgang på boligens verdi. Banken kan nå også være sikker på at e-taksten ikke er satt kunstig høy, eller har blitt endret av selger i etterkant, slik det iblant forekom med takst.

Bankene vil ha tilgang til alle e-takster for en gitt eiendom som er beregnet siste seks månedene. Årsaken til dette er at boligeiere ofte henvender seg til flere meglere for å få en e-takst. På denne måten kan banken forsikre seg om at salgsobjektets verdi er realistisk, også basert på flere vurderinger.

Se også: Hvordan søke om omstartsån

Slik får du takst på boligen din

For å få en e-takst må megler komme på befaring, sette seg inn i boligens standard og dokumentasjon, og innhente opplysninger og prisstatistikk fra området.

E-taksten kan du få som en forenklet versjon på epost, mens banken som skal vurdere søknaden din vil kunne se en mer grundig versjon i Eiendomsverdi databasen.

En e-takst kan bl.a brukes til:

  • Refinansiering av lån
  • Kjøpe seg inn i samboer/ektefelles bolig
  • Arveoppgjør
  • Verdifastsettelse ved kausjonist
  • Oppgjør ved skilsmisse

En e-takst vil som oftest koste 2000-4000 kroner, avhengig av hvor i landet og hvilket eiendomsfirma man velger.

Etter at megler har gjort sin vurdering, får du tilsendt E-taksten på e-post fra megler. Du mottar en forenklet versjon sammenlignet med den versjonen som banken får tilgang til via Eiendomsverdi sin database. Kravene til e-takst er at megler setter denne etter befaring, boligens standard, dokumentasjon, opplysninger og prisstatistikk for området.

Meglers e-takst sammenlignes så med verdien boligen som er gitt ved matematiske beregninger av Eiendomsverdi. På den måten sikres det at det ikke kun er meglers skjønn som avgjør verdisettingen på boligen. Megler må også ta hensyn til denne verdien samt andre salg i nærområdet og kommunen når det skal settes e-takst for en bolig.

Se også: Øke boliglånet? Start søknad her

Hva er forskjell på e-takst og takst?

Du kan også få en verditakst på en eiendom fra en takstperson. En verditakst er en mindre streng vurdering som baserer seg blant annet på eiendommens beliggenhet, utsikt, kommunikasjon og nærhet til fasiliteter som servicetilbud, butikker skole etc., teknisk tilstand på bygningen, samt statistikk og erfaringer basert på andre kjøp og salg i området. Summen av alle disse faktorene danner grunnlaget for den verdien som settes i verditaksten.

E-takst setter strengere krav til at megler må inkludere flere andre forhold når de skal sette takst på boligen. Ved vurdering av e-takst er det mindre spillerom for å sette en feil verdi.

Se også: Refinansiering med pant i bolig

Hva er en tilstandsrapport?

Når en bolig skal legges ut for salg må den ha en tilstandsrapport. Denne rapporten er en teknisk vurdering av boligen, og foretaes av en takstmann. Tilstandsrapporten beskriver avvik fra byggeforskriftene og den skal også beskrive boligens vedlikeholdsbehov.

De fleste som skal selge bolig vil likevel bruke en takstperson for å utarbeide en tilstandsrapport på boligen, hvor det gjøres rede for de tekniske spesifikasjonene. En tilstandsrapport sier ingenting om boligens verdi i kroner.

Tidligere fikk man både takst fra en takstmann og en verdivurdering fra eiendomsmegler. Forskjellen mellom disse takstene kunne være ganske stor.

Hva er en verdivurdering?

En verdivurdering er et uttrykk for hvor mye eiendomsmegleren mener at man som selger kan få for boligen. Denne vurderingen baseres med utgangspunkt i markedet og eiendommen, mens taksten er en beregning av tekniske spesifikasjoner og andre forhold som beliggenhet, infrastruktur og prisstatistikk, samt kostnaden ved å bygge en tilsvarende bolig.

Hva er forskjellen på e-takst og prisantydning?

E-taksten må ikke samsvare med salgsobjektets prisantydning. Prisantydningen er beløpet som megleren mener det er mulig å få for boligen i samsvar med selgers ønsker. E-taksten er meglers vurdering av hva man sikkert får for salgsobjektet med tanke på banken som utlåner.

Hva koster e-takst?

Prisen på e-takst vil variere ut ifra hvor i landet du befinner deg, og prisen vil også svinge i takt med boligmarkedet. I dårlige tider er det ofte lettere å få en lavere pris enn i perioder hvor meglere har mye å gjøre.

Så – hva koster e-takst? Prisen på e-takst kan variere fra 1000 til 5000 kroner. Den endelige prisen er vanskelig å estimere sikkert, da den avhenger av hvilken pakke du kjøper fra megleren og hvor langt unna boligen ligger fra meglerkontoret som tar på seg oppdraget.

Se også: Hva betyr boliglånsreserve?

Tags: Hva koster e-takst? Hva er en verdivurdering? Verdivurdering. Hva er e-takst? Hva er forskjellen på e-takst og takst? Privat økonomi. Hva er forskjellen på e-takst og verdivurdering?

Står du fast? Ring oss på 404 56 333 – vi hjelper deg!

Ring 404 56 333 for rådgivning

Vil du fylle ut søknaden senere?

Opplysningene behandles sikkert og trygt. Du samtykker til at Finanstipset kan behandle dine personopplysninger
som beskrevet her.