Medlåntaker boliglån – slik kan du realisere boligdrømmen

I denne artikkelen forklarer vi hva en medlåntaker er og hvorfor det kan lønne seg å søke lån sammen med en medlåntaker. Når du skal ta opp et lån i banken, vil banken gjøre en vurdering av din personlige økonomiske situasjon.

Ting som vurderes er:

Inntekt. Her inngår lønn, pensjon og ulike stønader. Inntekter må kunne dokumenteres ovenfor banken i form av lønsslipper eller lignende.
Hvor mye gjeld du har fra før. Her regnes både eksisterende boliglån, studielån, forbrukslån og kredittkortgjeld.
Betjeningsevne – det vil si en fast inntekt som tilsier at du vil klare å betjene lånet hver måned. Det vurderes også om du sitter igjen med nok til å betale renter og avdrag etter at andre nødvendige regninger er betalt.
Egenkapital og eiendeler
• Om du har pågående inkassosaker eller betalingsanmerkninger
Sparing er en måte å vise banken at du har betalingsvilje.

 

Se også:

Slik får du lån med betalingsanmerkning


Kravene for å få lån til bolig er relativt strenge. Hovedregelen er for eksempel at du ikke kan låne med enn 5 ganger brutto inntekt. Du må kunne også kunne tåle en renteheving på 5 prosentpoeng. Du må også stille med minimum 15% egenkapital. Med andre ord kan boliglånet du søker om maks være på 85 prosent av hva boligen koster.

Din medlåntaker kan stille sikkerhet

Når du søker om boliglån, vil banken ta en kredittsjekk av deg for å kartlegge din økonomiske situasjon. Noen ganger vil banken mene at du ikke har god not økonomi for å kunne innvilge lånesøknaden. Om du har for lav inntekt, for lite egenkapital eller for mye gjeld vil din lånesøknad sannsynligvis ikke bli innvilget. I slike situasjoner kan du få en annen person til å stille med sikkerhet for det du selv mangler, slik at banken likevel kan gi deg lånet. Har du vanskeligheter med å få innvilget lån, kan du altså sjansene øke om du søker sammen med en medlåntaker boliglån.

Forskjellen på medlåntaker og kausjonist

Medlåntaker og kausjonist er to begreper som ofte blandes sammen, derfor forklarer vi forskjellen her: Hvordan en person stiller sikkerhet for deg kan variere. De to hovedalternativene er enten å være kausjonist eller medlåntaker.

En kausjonist vil stå helt og fullt ansvarlig for boliglånet om hovedlåntaker ikke tar ansvar og betaler gjelden i henhold til avtale. En kausjonist kan være ansvarlig for hele eller deler av lånet. Om hovedlåntaker ikke betaler og regningen forfaller, kan banken rette kravet direkte mot kausjonisten.


En medlåntaker har ansvar for lånet på et høyere nivå enn en kausjonist. Mens en kausjonist kun står ansvarlig dersom hovedlåntaker faller fra, står en medlåntaker helt og fullt solidarisk ansvarlig for lånet. Begge parter er ansvarlige for at lånet blir betalt i henhold til avtalen, og medlåntaker vil være ansvarlig for hele lånet, helt til det er fullstendig nedbetalt. Altså er ansvaret for lånet er delt likt mellom deg og din medlåntaker.
Bankene vil anse det som mer sikkert om du søker lån sammen med en medlåntaker. Du vil defor kunne låne mer, få lån med lavere rente og bedre betingelser om du søker sammen med en medlåntaker.


Søker du boliglån sammen med en medlåntaker er det viktig at alle parter setter seg godt inn i hvilke plikter og ansvar som følger med avtalen.

Stikkord: Medlåntaker boliglån, personlig økonomi, gjeld

Les også:

Hvordan søke boliglån 

Vanskelig å få refinansiering? Dette må du gjøre

 
Forbrukslån med lavest rente? Disse faktorene avgjør hvilken rente du får på forbrukslånet
Bankens risiko
Bankene vurderer alltid risikoen med å låne ut penger til privatpersoner. Siden forbrukslån er banklån man kan få uten å stille noen form for sikkerhet, er risikoen høyere sett fra bankens side. Det er grunnen til at renten på forbrukslån er høyere enn på for eksempel boliglån eller billån.
Din personlige økonomi
Forbrukslån med lavest rente vil avhenge av din personlige økonomi. Før du eventuelt får innvilget et forbrukslån vil banken ta en kredittsjekk av deg for å beregne risikoen knyttet nettopp til å låne penger til deg. Kredittsjekken er en analyse av din personlige økonomi, der banken får opplysninger om din kredittscore. Dette er et sluttpoengtall som går fra 0 – 100, der 0 er dårligste kredittscore. Gjennomsnittlig score ligger mellom 50 og 60 poeng. Får du under 10 poeng vil du mest sannsynlig få avslag på lånesøknaden.
Jo høyere sluttpoengtall på kredittscoren, jo bedre rente vil du få på forbrukslånet. Har du god kredittverdighet er risikoen med å låne ut penger lav og bankene vil gi deg bedre rente.
Hvordan forbedrer jeg min kredittscore?
Siden kredittscoren er så viktig, så lurer du kanskje på hva du kan gjøre for å forbedre dette tallet. Derfor går vi igjennom de viktigste faktorene som påvirker kredittscoren her: 

På kort sikt er det altså nedbetaling og refinansiering av annen dyr gjeld som vil være faktorene du kan påvirke raskest i forhold til å få innvilget nye forbrukslån og få forbrukslånet med lavest rente.
Visste du at du kan søke om refinansiering med pant i bolig?
Forbrukslån med lavest rente – de beste bankene: 
Santander:
Forbrukslån med mellom 1-5 års netbetalingstid. Hvis du har kredittgjeld og lån i andre banker som du ønsker å refinansiere, kan du få inntil 15 års nedbetalingstid – avhengig av løpetiden på lånene du ønsker å refinansiere. Du kan når som helst velge å betale tilbake hele eller deler av lånet uten at det koster noe ekstra.
Hvem kan få forbrukslån?
– Du har fylt 23 år
– Du er bosatt i Norge
– Du har en fast årsinntekt på kr 120 000 eller mer
– Du kan ikke ha inkassosaker eller betalingsanmerkninger
Du kan søke helt gratis hos Finanstipset ved å fylle inn en uforpliktende søknad om forbrukslån
Finanstipset:
Fleksibelt forbrukslån inntil 500 000 kr uten sikkerhet. Betal ned lånet når du synes du har økonomi til det. 

Du kan søke helt gratis hos Finanstipset ved å fylle inn en uforpliktende søknad om forbrukslån
Finanstipset:
Uforpliktende privatlån på opp til 500 000 kroner. Bruk pengene på refinansiering. Ingen krav til sikkerhet. Finanstipset formidler din søknad til flere banker, helt kostnadsfritt, slik at du kan velge det lånet som passer deg best. Hver dag hjelper de kunder i Norge til bedre lånevilkår og Norges beste service! Hos Finanstipset kan du bruke pengene på hva du vil helt kostnadsfritt og uten skjulte avgifter. 
Emner: Forbrukslån med lavest rente, finansiering, kreditt

I tillegg til at oppussing av boligen gir glede og økt velvære, kan det rent økonomisk lønne seg å låne til oppussing av boligen i disse tilfellene:
Forhindre større kostnader. Det er dyrt å la hus og eiendom forfalle. Jo lengre du venter med å pusse opp jo dyrere blir det. Har du for eksempel gamle rør eller vegger og gulv som er rammet av råte eller sopp bør du skifte ut og pusse opp så raskt som mulig for å unngå større og enda dyrere problemer. Utbedring av dårlig isolasjon kan spare deg for store oppvarmingskostnader i det lange løp.
Økt verdi ved salg. Det kan lønne seg å låne til oppussing før et eventuelt salg. Dette forutsetter at grepene du gjør fører til økt verdi og høyere salgssum av boligen. Spesielt overflatebehandling og en freshere innredning kan gi større gevinst ved boligsalg.

Hva slags type lån bør du søke?

Når det gjelder lån til oppussing er det to typer lån du kan søke. Det er enten utvidet boliglån eller forbrukslån til oppussing. Her får du en enkel oversikt og sammenligning av disse to lånetypene:
Utvide boliglån: Trenger du lån til oppussing kan du gå til banken din og spørre om en utvidelse / refinansiering av boliglånet.  Hos de fleste banker må du ha igjen mindre enn 60% av boligverdien i lån for å få innvilget en utvidelse. I tillegg til dette kreves det som oftest en taksering av huset eller leiligheten som ikke er mer enn 2 år gammel. 
Lån til oppussing – bør du velge forbrukslån eller utvidelse av boliglånet?
Den beste renta får du som regel ved å bake lånet til oppussing inn i boliglånet, men vær klar over at selv om renta er høyere ved forbrukslån er det den totale nedbetalingstiden som vil avgjøre hvilket alternativ som er best.  Dersom du har muligheten til å tilbakebetale oppussingslånet i løpet av kort tid kan et forbrukslån bli billigere enn å utvide boliglånet. 
Alle har heller ikke boliglån eller mulighet til å utvide boliglån, og da vil et forbrukslån være et godt alternativ gitt rask nedbetaling. Du søker helt uforpliktende og et eventuelt lånetilbud vil være gyldig i 30 dager. Det vil si at du velger selv når du ønsker å fullfølge låneprosessen.

Eksempel e .rente 15,84%, 65000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 92334,-

Forbrukslån uten sikkerhet kan du bruke til hva du vil. De er fleksible i forhold til nedbetaling og du kan ofte få lån innen svært kort tid.
Men i motsetning til lån med sikkerhet er renten høyere. Derfor bør slike lån taes opp med forsiktighet og kun hvis andre muligheter ikke er tilgjengelige. Likevel kan slike lån ha en rekke fordeler:

Under har vi foretatt en vurdering av noen av de mest populære bankene som tilbyr lån:
Forbrukslån uten sikkerhet – disse bankene kan du søke hos: 
Komplett Bank reklamerer også med lån og denne banken skiller seg positivt ut pga av mulighet for fleksibel tilbakebetaling. I tillegg til en relativt lav rente sammenlignet med andre lån av samme type, tilbyr Komplett bank forbrukslån med avdragsfrihet. Du får svar på din søknad og om du får tilbud om lån kan du signere trygt med bank ID for å få overført pengene.
Instabank gir lån på dagen fra 5000 kroner og helt opp til 500 000 kroner. Renten er konkurransedyktig sammenlignet med andre lignende lån. Instabank tilbyr fleksibel nedbetaling på lån under 300 000 kroner. Også hos Instabank får du svar på SMS og e-post med status på din søknad og utbetaling kan skje når banken mottatt selvangivelsen og lønnsslipp.  
Santander cunsumer Bank er en av de mest etablerte bankene i Norge. I låneprosessen er saksbehandlerne effektive hjeper deg gjennom hele prosessen. Et eventuelt lånetilbud fra Santander Consumer Bank er gyldig i 30 dager fra du mottar tilbudet. Det vil si at du velger selv når du ønsker å fullfølge låneprosessen. Når papirer er i innsendt, kan du få lånet overført til din konto.

Eksempel e .rente 15,84%, 65000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 92334,-

Emner: Lån, forbrukslån uten sikkerhet, personlig økonomi

At banken ikke stiller krav til sikkerhet betyr at banken ikke tar pant i hus, bil, båt eller andre eiendeler. Med andre ord, du kan bruke pengene på akkurat det du vil, om det er oppussing, reiser eller andre investeringer og forbruk. 
Et forbrukslån / lån uten sikkerhet gir stor fleksibilitet i forhold til hvordan du kan bruke pengene. Siden slike lån innebærer større risiko for bankene, er rentene på lån uten sikkerhet typisk høyere enn andre typer lån, men du kan betale tilbake både hele og deler av lånet før avtalt tilbakebetalingsfrist.
Et godt tips for å få det billigste forbrukslånet er først og fremst å velge en kort nedbetalingstid. Velger du en kort nedbetalingstid blir månedsbeløpet noe høyere, men den totale nedbetalte summen blir mye lavere ettersom renten vil løpe over en kortere periode.
Ettersom søknad om forbrukslån er uforpliktende anbefaler vi å sammenligne flest mulig tilbud, slik at du kan velge lånet med den laveste renten. Du vil som regel få svar på din lånesøknad innen kort tid.
Se også: Søknad om forbrukslån – en sammenligning av banker

Forbrukslån uten sikkerhet – fordeler:

Søk om lån uten sikkerhet her. Eksempel e .rente 15,84%, 65000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 92334,-

Forbrukslån uten sikkerhet – bakdeler

Se også:
Refinansiering med pant i bolig
Boliglån med betalingsanmerkning og inkasso – slik søker du
Gjeldsregisteret – alt du trenger å vite

1) Ved salg vil det ikke være heftelser på bilen

Er bilen fri for heftelser vil dette være positivt i forhold til potensielle kjøpere når bilen skal selges. Det er en enkel sak for en potensiell kjøper å slå opp i Brønnøysundregistrene for å finne ut om bilen har heftelser og kjøper vil i utgangspunktet overta disse heftelsene hvis de ikke blir slettet i forbindelse med oppgjøret. I Norge finnes det heller ikke noen systemer som sørger for automatisk sletting av heftelser ved privat handel av bil.
Motta tilbud med rente fra 3,90% her

2) Du er ikke tvunget til å ha kasko på bilen

Ved finansiering med forbrukslån kan du velge å ha ansvarsforsikring eller delkasko på bilen (i motsetning til lån med pant i bilen, som krever kaskoforsikring). Prisen på bilforsikring varierer mye fra bil til bil og person til person, men kasko er dyrt og kan ofte kan koste det dobbelte som ansvarforsikring / delkasto, gjerne opptil 4000-5000 kr eller mer.

3) Du sparer gebyr til forsikringsselskapet

Beløpet for at forsikringsselskapet skal varsle långiver ved salg av bilen varierer fra rundt 100 til 200 kr.
Oppstillingen under viser om du bør ha ansvar, delkasko eller kasko, men preferansene vil være individuelle og kan variere med flere forhold. Om du bør velge billån med pant eller forbrukslån for å finansiere bilen vil avhenge av:

4) Du sparer gebyr for tinglysning av pant – minimum 1473 kr

Fra et rent økonomisk perspektiv må altså en vurdering taes fra tilfelle til tilfelle, men her er noen tommelfingerregler for lån med pant på biler med en verdi under 100 000 kr

Uansett hvilken lånetype du velger så vil vi tipse om Santander som låneformidler med rente kun fra 3,90% på kaskofritt billån.
Motta eventuelt lånetilbud hos Santander her

Flere banker som tilbyr billån:

Axo finans sender ut din lånesøknad til en rekke forskjellige banker og gir deg en oversikt over hvilke banker som kan gi deg lavest mulig rente gitt din situasjon. Du søker helt uforpliktende og et eventuelt lånetilbud vil være gyldig i 30 dager. Det vil si at du velger selv når du ønsker å takke ja til tilbudet.

Eksempel e .rente 15,84%, 65000,-, o/5 år, etabl.geb. 950,-, Totalt: 92334,-

Her er de viktigste kriteriene for å sammenligne forbrukslån:

Rente på forbukslån

Rentenivået på forbrukslånet vil ha mye å si for hvor mye du må betale hver måned og vil ofte være en avgjørende faktor i forhold til hvilken bank det lønner seg å velge. En av bankene som for øyeblikket har lavest rente på forbrukslån er BN bank med rente fra 8,99% og til 21,24%.

Tilbakebetaling og fleksibilitet

Hvis du har behov for lengre tilbakebetalingstid eller rentefrie perioder vil det være lurt å se på hvilke banker som tilbyr best fleksibilitet i forhold til tilbakebetaling. Når det gjelder banker som tilbyr stor grad av fleksibilitet når gjelder tilbakebetaling vil vi trekke fram Instabank og Komplett bank.

Forbrukslån og gebyrer

Også størrelsen på gebyrer og antall gebyrer vil ha betydning for de samlede kostnadene. For å unnga mange dyre månedlige gebyrer bør du du samle lånene dine. Ikke bare blir det færre gebyrer å betale, men å samle gjelden vil også gi bedre oversikt og forbedrede lånevilkår .
Vi har gjort det enkelt for deg å sammenligne forbrukslån
Det finnes mange tilbydere av lån og vi skjønner at det kan være lett å bli forvirret i jungelen av tilbydere og lånetilbud. Det er også tidkrevende å sjekke vilkår hos mange ulike banker. Derfor har vi gjort det enkelt for deg å finne det lånet som passer best for deg.
Du trenger bare å fylle ut et online skjema med opplysninger om din økonomiske situasjon. Dette kan du gjøre hos Lendo eller Axo Finans. Søknaden vil så bli sendt til opptil 17 ulike banker som vil konkurrere om å gi deg det beste tilbudet. Du vil få  svar på SMS og e-post og du velger selv om du vil benytte deg av tilbudene du får tilsendt. Det hele er helt gratis og uforpliktende. Her kan du lese mer om hvilke sammenligningstjenster.

Eff. rente 15,7 %, lånebeløp kr 125 000 over 2 år. Kostnad kr 19 379. Totalt kr 144 379

Se også: Refinansiering av kredittkortgjeld

Ulike typer båtlån

Det finnes flere måter å finansiere båtkjøpet og hvilken lånetype som er best vil avhenge av båtens størrelse og din økonomiske situasjon. Her er de ulike alternativene:

1) Båtlån med pant i boligen

Har du muligheten til å øke boliglånet for å kjøpe båt, istedenfor å ta opp et eget båtlån er dette som regel billigst. Dette gjelder ikke minst ved kjøp av mindre båter.

2) Båtlån med pant i båten

For å få lån med pant i båten må båten din registreres. For å søke om lån med pant i båten må båter på mer enn 7 meter registreres i Skipsregisteret og båter som er mindre enn 7 meter må registreres i Småbåtregisteret. En nyregistering i småbåtregisteret koster 450 kroner. En registrering i Skipsregisteret koster fra kroner 2000 og oppover.  

Finansiering av båt registrert i skipsregisteret

Når det gjelder rente på lån med pant i båten vil denne som regel variere ut fra båtens størrelse.  Renten er som regel noe høyere for små båter under 7 meter enn for større båter.  Instabank er en av bankene som tilbyr båtlån med pant:
Finanstipset – lån til båt med pant

3 ) Båtlån uten krav til sikkerhet

Flere banken tilbyr også båtlån uten krav til sikkerhet. Merk at renten på disse lånene er høyere enn de andre alternativene. Her er en oversikt over banker som tilbyr båtlån uten sikkerhet:
Finanstipset – lån til båt uten pant

Finanstipset – finansiering av båt uten pant

Husk! Når du søker om båtlån er søknaden helt uforpliktende, det vil si at du velger selv hvis du ønsker å takke ja eller nei til et eventuelt lånetilbud.
Emner: Finansiering av båt registrert i skipsregisteret, båtlån, finansiering av båt

Fordeler med forbrukslån

Bakdeler med forbrukslån

Slik søker du om forbrukslån:

Eff. rente 15,7 %, lånebeløp kr 125 000 over 2 år. Kostnad kr 19 379. Totalt kr 144 379

Står du fast? Ring oss på 404 56 333 – vi hjelper deg!

Ring 404 56 333 for rådgivning

Vil du fylle ut søknaden senere?

Opplysningene behandles sikkert og trygt. Du samtykker til at Finanstipset kan behandle dine personopplysninger
som beskrevet her.