Hva er refinansiering?

Slik får du best rente når du skal refinansiere. Å refinansiere betyr rett og slett å erstatte ett eller flere lån med et annet. Du lurer kanskje på hva som er vitsen med det, men poenget er å få lavere renter og bedre betingelser på det nye lånet. Slik kan du over tid spare gode penger. Spesielt om du har ett eller flere lån med høy rente og mange gebyrer, som for eksempel kredittkortlån, forbrukslån eller andre smålån og kreditter.

Vi skal se litt på hvilke typer lån som kan refinansieres, hvor mye du kan spare og hvordan du får de beste betingelsene.

Hvilke typer lån kan refinansieres?

De fleste typer lån kan refinansieres, alt fra boliglån til billån og dyre forbrukslån og kredittkortgjeld. Jo større renteforskjell mellom det eksisterende og det nye lånet, jo mer lønner det seg å refinansiere. Her er noen eksempler på refinansiering av ulike typer lån:

Refinansiering av kredittkortgjeld.

Hver gang du handler med et kredittkort tar du i praksis opp et mindre lån. Du betaler med penger som du for øyeblikket ikke har og disse pengene skal betales tilbake på et senere tidspunkt, når regningen fra kredittkortselskapet kommer. Så lenge du betaler disse regningene innen fristen, er kredittkortgjeld som regel rentefri og uten kostnader. Men dersom du utsetter betalingen, påløper det straks høye renter og gebyrer. Dessverre er det mange som har havnet i gjeldsproblemer på grunn av for mye kredittkortgjeld. Kredittkortgjeld har faktisk noen av de dyreste rentene i markedet, små beløp kan raskt vokse seg store, derfor vil det som regel lønne seg å refinansiere kredittkort, spesielt om du har flere kredittkortlån.

Det finnes flere måter å refinansiere kredittkortgjeld på. Dersom du eier bolig eller eiendom og gjeldsgraden på boligen din ikke er for høy, kan du forsøke å bake kredittkortgjelden inn i boliglånet. Dette vil som regel gi gode besparelser, da boliglån har langt lavere renter enn kredittkortlån.

En slik type refinansiering kalles også omstartslån. Det betyr å erstatte et eller flere lån med ett nytt lån med pant i bolig.

Dersom du ikke eier bolig eller ikke har mulighet til å refinansiere med pant i bolig, kan du forsøke å samle kredittkortlånene dine i ett større forbrukslån. Selv om forbrukslån har relativt høy rente, vil du sannsynligvis få lavere rente enn på kredittkortlånene. Dersom du har flere lån vil du også kunne spare gode penger på gebyrer og få bedre oversikt over økonomien, se mer om dette lenger ned i artikkelen. På Nettavisen sin oversikt kan du se hvilke banker som tilbyr best rente på forbrukslån nå.

Refinansiering av forbrukslån.

Forbrukslån har som regel noe lavere rente enn kredittkortlån, men rentene er likevel høye sammenlignet med for eksempel boliglån. Dersom du eier bolig eller eiendom, lønner det seg derfor ofte å refinansiere forbrukslånene dine med sikkerhet i boligen din. Har du i tillegg kredittkortgjeld, kan du bake alle disse lånene sammen til ett større lån.

Refinansiering av boliglån:

De fleste i Norge eier sin egen bolig og har et boliglån. Boliglån er et såkalt sikret lån. Det vil si at banken har sikkerhet eller pant i boligen din eller annen eiendom. Dette reduserer bankens risiko, derfor er rentene på boliglån relativt lave sammenlignet med andre typer lån. Selv om rentesatsene på boliglån i seg selv er lave og renteforskjellene mellom bankene er små, lønner det seg å jakte på den laveste renta, siden boliglån som regel utgjør et stort beløp. Dersom du over tid har betalt ned på boliglånet og kanskje i tillegg har hatt verdistigning på boligen din, vil du kunne få bedre betingelser når boliglånet faller under enn viss prosentandel av boligens verdi, ofte 60%.

Spar penger på gebyrer

Det er vanlig å måtte betale et innbetalingsgebyr hver gang du betaler en regning fra kredittkortselskapet eller banken som har gitt deg forbrukslån. Dette kalles termingebyr. Det lønner seg spesielt å slå sammen flere mindre lån til ett større lån. Da vil du ikke bare kunne få lavere renter, men du vil også kunne spare penger på antall månedlige innbetalingsgebyrer. Et innbetalingsgebyr på eksempelvis 60 kroner høres ikke så mye ut, men over tid kan dette utgjøre mye penger:

Et regneeksempel:

La oss si at du har 5 ulike lån og betaler 60 kroner ved hver innbetaling. Da betaler du 300 kroner i måneden bare på gebyrer, og hele 3600 kroner på et år. Dersom du slår disse lånene sammen til ett, vil du kun betale 60 kroner per måned og 720 kroner på et år.

Det utgjør en besparelse på 2880 kroner på et helt år. Over en periode på 5 år, utgjør dette en besparelse på og hele 14 400 kroner!

Slik får du best rente når du skal refinansiere

Uansett om du ønsker å refinansiere kredittkortgjeld, forbrukslån eller andre typer lån, finnes det noen triks for å oppnå den beste renten. Dersom det er snakk om større beløp, kan selv små renteforskjeller utgjøre betydelige besparelser hver eneste måned. Her er våre beste tips for å få den laveste renten på refinansieringen:

Sammenlign flere banker

De ulike bankene opererer med forskjellige rentesatser, og det kan være en betydelig forskjell mellom den dyreste og den billigste banken for samme type lån. Jo flere banker du innhenter tilbud fra, jo bedre sjanse er det for at du får den rentesatsen som er den laveste ut fra din økonomiske situasjon. Du kan finne gode oversikter på nett over hvilke banker som tilbyr de laveste lånesatsene. På Nettavisen sine økonomisider kan du se hvilke banker som tilbyr lavest rente på refinansiering med sikkerhet i bolig. Merk at rentesatsene som er oppgitt i denne oversikten er bankenes laveste rentetilbud. Hvilken rente du til slutt vil få tilbud om, vil avhenge av din økonomiske situasjon og din kredittscore.

Bruk en lånemegler

Best rente når du skal refinansiere får du ved å sende lånesøkander til mange banker og så velge det beste tilbudet. Men det kan være tidkrevende å sende mange søknader til mange ulike banker. Derfor kan du spare mye tid på å bruke en lånemegler. Da sender du bare en søknad til lånemegleren, som sender denne videre til mange ulike banker og kredittinstitusjoner. Deretter vil lånemegleren komme tilbake til deg med ett eller flere tilbud. Så er det bare å velge det tilbudet som passer best ut fra din økonomiske situasjon. Vi i Finanstipset har spesialisert oss på refinansiering med sikkerhet og pant i bolig. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale og for å motta tilbud fra flere banker.

Kvitt deg med pågående inkassosaker og betalingsanmerkninger

Dersom du har betalingsanmerkninger eller registrerte inkassosaker, vil du sannsynligvis få avslag på din søknad om refinansiering. Dette er fordi de fleste banker anser at det er for stor risiko forbundet med utlån til personer med betalingsanmerkninger. Du bør derfor innfri betalingskravene før du søker om refinansiering eller andre typer lån. Slik vil også din kredittscore forbedres kraftig og du vil kunne få en lavere rente. Dersom du på kort sikt ikke har mulighet til å kvitte deg med betalingsanmerkningene, finnes det imidlertid muligheter. Vi i Finanstipset har spesialisert oss på refinansiering med betalingsanmerkninger. Kontakt oss i dag ved å fylle ut dette skjemaet, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Se også:

Ta opp lån med sikkerhet i bolig – slik fungerer det

Må jeg ha fast lån for å få boliglån?

Gjeldsrådgivning for deg med høy gjeld

Bakgrunnen for innføring av gjeldsregisteret er at nordmenn har mye forbruksgjeld. Norske husstander har de siste årene hatt høyere gjeldsvekst enn inntektsvekst, og selv om andelen forbruksgjeld er relativt liten, gjør de høye rentenivåene at denne gjelden anses som spesielt belastende for norske husholdninger. Faktisk har nordmenn samlet over 110 milliarder kroner i forbrukslån og ca halvparten er kredittkortgjeld. Tallet kommuniseres årlig av finanstilsynet, og i deres rapport for 2017 kunne vi også lese at det har vært en økning i mislighold av forbruksgjeld. I regjeringens høringsnotat om gjeldsregisteret, står det at “Formålet med loven er å legge til rette for mer presise kredittvurderinger, for å bidra til at færre husholdninger havner i gjeldsproblemer”.
Gjeldsregisteret vil først og fremst ha betydning for deg som har usikrede lån som for eksempel forbruksgjeld eller kredittkortgjeld. Det er fordi denne gjelden ofte har en spesielt negativ påvirkning på privatøkonomien. Når bankene i dag gjør en vurdering av hvor mye du som privatperson kan låne, uten å ta pant i for eksempel bil eller bolig, finnes det ingen muligheter for bankene å få det fulle bildet av hverken innvilget eller benyttet kreditt hos andre banker. Det betyr at en låntaker har muligheten til å ta opp et større totalt lånebeløp enn han eller hun har mulighet til å betjene. Dermed er det en risiko for at privatpersoner tar opp mer gjeld enn de kan håndtere, noe som øker sjansen for økonomiske problemer og mislighold.
Se også: Hjelp til refinansiering av gjeld – kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale
Det nye registeret vil synliggjøre både saldo og innvilget kreditt for bankene. Dataene hentes direkte fra finansinstitusjonene der det er registrert at du har gjeld. Med andre ord vil bankene få mer informasjon om din økonomiske situasjon og din eksisterende gjeld når du søker ytterligere kreditt. Slik blir det vanskeligere å ta opp nye lån dersom du har mye lån fra før og kredittvurderingene blir grundigere. Formålet med gjeldsregisteret er å forebygge at nordmenn tar opp for mye gjeld og havner i gjeldsfella.
Når bankene får mer informasjon vil det ikke lengre være mulig å ta opp for mye kreditt hos flere låntakere. Dermed minsker risikoen for at forbrukere får innvilget lån de ikke er i stand til å betjene.

Hvilke betyr gjeldsregisteret for deg som låntaker?

Tidligere risikerte man å få innvilget et større lån enn det som var forsvarlig, fordi bankene ikke hadde mulighet til å se om du for eksempel hadde et eller flere forbrukslån. En mer grundig kredittvurdering, og et utvidet informasjonsgrunnlag betyr alt i alt en bedre sikkerhet for deg som låntaker. Ved å begrense muligheten til å ta opp mer lån enn du kan betale, vil sannsynligheten for at du havner i en vanskelig økonomisk situasjon også minske.
Du vil også kunne se all din usikrede gjeld samlet på ett sted. Dette vil kunne gi deg bedre oversikt over din samlede gjeld. Privatpersoner kan logge inn gratis og sjekke eventuell egen gjeld ved hjelp av BankID.
Om du som privatperson har spørsmål om konkrete opplysninger, er det imidlertid lurt å ta direkte kontakt med den banken eller kredittinstitusjonen som du har inngått avtale med. Husk at sikrede lån, som boliglån og billån ikke er føres opp i Gjeldsregisteret.
Merk at gjeldsregisteret også vil synliggjøre ubenyttet kreditt. Det betyr at kredittkort du aldri har tatt i bruk, for eksempel vil kunne medføre at du får mindre i boliglån. I verste fall kan slike avtaler gjøre det vanskelig å få boliglån og oppnå boligdrømmen. Derfor vil vi anbefale at du går igjennom hvilke kredittkort du har og sier opp ubenyttede kredittkort og avtaler.
Dersom du har mye gjeld fra før, skal det nye gjeldsregisteret bidra til at det blir vanskelig for deg å ta opp ytterligere gjeld.
Se også: Boliglån med medlåntaker øker din sjanse for å realisere boligdrømmen
Datatilsynet har lenge vært skeptiske til etableringen av gjeldsregistre. De mener at slike registre vil være et altfor stort inngrep i personvernet. Men fordi man anser den økende forbruksgjelden som et samfunnsmessig problem, har man konkludert med at ordningen med gjeldsregister kan forsvares personvernmessig.
Se også: Bake inn forbrukslån i boliglån – slik gjør du det

Fakta om gjeldsregisteret

Nøkkelord: Gjeldsregisteret, hva er gjeldsregisteret

Før vi forklarer de ulike mulighetene og hvordan du refinansierer med pant i bolig, forklarer vi litt nærmere begrepene refinansiering og pant i bolig.
Ønsker du refinansiering med pant i bolig? Fyll ut dette skjemaet eller ring 404 56 333 for en uforpliktende og gratis samtale.

Hva betyr pant i bolig?

Pant i bolig betyr at banken tar sikkerhet i din bolig. Det kan være deler eller tilsvarende summen av lånebeløpet du søker om. Dersom du ikke betaler lånet ditt og misligholder det, kan det etterhvert bli aktuelt for banken å legge boligen ut for tvangsauksjon. Dette innebærer en lavere risiko for banken og det er grunnen til at ordinære boliglån har svært lav rente sammenlignet med lån uten sikkerhet.
Renten styres hovedsakelig av tre faktorer:
1) Markedet
2) Din betalingsevne
3) Din mulighet til å stille sikkerhet.
Din betalingsevne estimeres ut fra en individuell kredittvurdering. Viktige faktorer er betalingshistorikk, gjeld, inntekt og om du har noen eventuelle betalingsanmerkninger. I tillegg kan et eksisterende kundeforhold ha noe å si dersom det er en tradisjonell bank.
Lån uten sikkerhet har høyere rente. Dette skyldes at bankens eneste sikkerhet er da kundens betalingsevne. Dersom en kunde ikke betaler innen forfall, er dette noe både kunden og banken kan tape på. For å da ta igjen for eventuelle tap, er derfor renten høyere.
Kan du derfor stille bolig eller annen eiendom som sikkerhet vil du få en langt gunstigere rente sammenlignet med lån uten sikkerhet.

Hva er refinansiering

Å refinansiere betyr at du tar opp et nytt lån for å dekke gammel gjeld i bytte mot bedre vilkår som en lavere rente og mindre gebyrer. Et refinansieringslån passer for deg som har mange kredittkort og smålån som du ønsker å få nedbetalt raskere og billigere. Her er det mulig å spare penger, da alle lån og kort kommer med ulike gebyrer og renter. Ved å samle alt under ett vil du spare mye, i tillegg til å få en bedre økonomisk oversikt.
Les også: Hva er refinansiering
Det finnes mange typer refinansiering, her er de viktigste:

Refinansiering med pant i bolig

Refinansiering med pant i bolig betyr at du baker inn annen type gjeld i boliglånet. Gjeld som kan refinansieres med sikkerhet i bolig er kredittkortgjeld, forbruksgjeld og diverse smålån. Refinansiering med pant i bolig forutsetter at du allerede eier en bolig og at du har betalt ned på boliglånet du har.

Refinansiering av kredittkortgjeld med pant i bolig

Refinansiering av kredittkortgjeld er svært lønnsomt fordi renten på slik gjeld er svært høy, ofte opp mot 30%. Boligrenten ligger i skrivende stund rundt 2-3 %. Da sier det seg selv at det er mye penger å spare om du kan refinansiere og erstatte den dyre gjelden med et nytt lån med langt lavere rente. Se også: Refinansiere kredittkortgjeld  – slik gjør du det

Refinansiering av forbruksgjeld med pant i bolig

Selv om forbruksgjeld som regel har noe lavere rente enn kredittkortgjeld er renten på disse lånene mye høyere enn renten på boliglån.

Øke eksisterende lån, eller ta opp nytt

Når du skal refinansiere med pant i bolig eller eiendom du disponerer, kan dette stort sett gjøres på to måter; Du kan øke eksisterende boliglån eller du kan ta opp et helt nytt lån.
Du vil i de aller fleste tilfeller få lavere rente om du øker det eksisterende lånet du har, men dette krever at du har betalt såpass ned på lånet, at det er rom for økningen, uten å endre panteobligasjonen på lånet.
Om du ikke har betalt ned nok på lånet ditt må det utstedes en ny og høyere panteobligasjon. Da må det gjøres en tinglysning og det vil påløpe et tingslysnigsgebyr. I tillegg krever dette selvsagt at belåningsgraden på boligen ikke er for høy, slik at du plutselig får en økning i lånerenten.
Alternativet til å øke eksisterende lån, er å ta opp et helt nytt boliglån. Det nye lånet vil da komme på toppen av ditt eksisterende boliglån. Det må da utstedes et nytt pantedokument for det nye lånet, med andreprioritetspant i boligen. Dette lånet må også tinglyses.

Hvordan refinansierer jeg med pant i bolig?

Refinansiering med sikkerhet i bolig er i praksis er ikke så vanskelig. Det enkleste er å ta kontakt med Finanstipset så vil vi hjelpe deg med hele prosessen. Vi vil hjelpe deg å slette den dyre gjelden du allerede har. Så vil vi ta kontakt med banker som kan hjelpe deg med å ta opp nytt lån.

Hvem kan refinansiere med sikkerhet i bolig?

Refinansiering med sikkerhet i bolig forutsetter at du eier en bolig og at du har betalt ned endel på boliglånet ditt. Noen vil også dra nytte av at boligen har steget i markedsverdi, noe som reduserer belåningsgraden på boligen. Du må også ha betalingsevne i forhold til å kunne betjene lånene.

Dette bør du gjøre etter refinansieringen

Etter at du har refinansiert dine forbrukslån eller din kredittkortgjeld ved å øke boliglånet, eller har tatt opp et nytt lån med pant i boligen, er det viktig at du fokuserer på nedbetaling av lånet.
Når du har fått erstattet dine dyre lån med et billigere lån, bør du bruke de pengene du før brukte på nedbetaling av forbruksgjeld til å betale ned på boliglånet.

Refinansiering med betalingsanmerkninger og inkassokrav

Har du betalingsanmerkninger eller pågående inkassokrav kan det være vanskelig å få refinanisering. De fleste banker vil automatisk avslå din søknad om refinanisering. Det finnes likevel noen banker som er villige til å gå med på refinanisering av gjeld med betalingsanmerkninger, vi i Finanstipset kan sette deg i kontakt med disse bankene. Bare fyll ut dette skjemaet, så vil en rådgiver komme tilbake til det i løpet av kort tid. Det er gratis og uforpliktende å få hjelp fra oss

Refinansiering er ikke alltid lønnsomt

Refinansiering er ikke alltid lønnsomt, du bør spesielt tenke over følgende:
Din evne / vilje til å betale ned ekstra på boliglånet. Betaler du ikke ekstra på boliglånet etter refinansieringen, ender du opp med å betale ned på forbruksgjelden over en mye lengre periode enn du ellers ville ha gjort, da boliglånet normalt har en mye lengre løpetid enn et typisk forbrukslån. Selv om renten er mye lavere vil du betale renter over mye lengre tid. Slik kan du i praksis ende opp med en høyere totalkostnad på gjelden, hvis du ikke sørger for å øke størrelsen på det månedlige avdraget.
Forbruksgjeldens størrelse. Har du «bare» 20-30.000kr i usikret gjeld, kan det hende at kostnadene forbundet med refinansieringen spiser opp gevinsten. I slike tilfeller er du er kanskje bedre tjent med å redusere forbruket en periode, og fokusere på å få betalt ned forbruksgjelden så raskt som mulig.
Se også: Refinansiere boliglån – dette må du vite
Boligens belåningsgrad. Betyr refinansieringen at du må øke boliglånet så mye at du ikke lengre får bankens beste rente, så kan det fort bli mye dyrere å refinansiere enn å holde bolig- og forbrukslån hver for seg. Men på grunn av den store verdistigningen de fleste har hatt på boligene sine de siste årene vil dette normalt ikke være noe problem.
Et refinansieringslån passer for deg som har mange kredittkort og smålån som du ønsker å få nedbetalt raskere og billigere. Her er det mulig å spare penger, da alle lån og kort kommer med ulike gebyrer og renter. Ved å samle alt under ett vil du spare mye, i tillegg til å få en bedre økonomisk oversikt.
Ønsker du hjelp med refinansiering med pant i bolig? Kontakt Finanstipset i dag på telefon 4034 56 333 for en uforpliktende og gratis samtale. Vi kan også hjelpe deg som trenger refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning.

Noen er du sikkert veldig godt kjent med, og rundt andre kan det oppstå spørsmål. Vi skal se litt nærmere på forskjellen mellom refinansiering med og uten pant.

Lurer du på noe om refinansiering? Kontakt Finanstipset i dag – vi hjelper deg.

Å refinansiere betyr rett å slett å erstatte et eller flere lån med et nytt lån. Du lurer kanskje på hva som er vitsen med å erstatte et gammelt lån med et nytt lån, men refinansiering har som hensikt at det nye lånet skal gi deg lavere rente og bedre betingelser enn det gamle lånet. Har du flere smålån og kreditter vil det også lønne seg å samle disse til ett lån, slik vil du spare gebyrer hver måned. Se hvor mye du kan spare på gebyrer her. Det blir også lettere og mer oversiktlig å ha en långiver å forholde seg til enn flere.
Som skrevet kan man refinasere både ett og flere lån. Du kan lese mer om refinansiering her.


Om du refinansierer med eller uten pant vil ha betydning for hvilke betingelser du kan få og hvordan refinansieringsprosessen vil foregå:


Refinansiering med pant
Refinansiering med pant kalles også refinansiering med sikkerhet. Det betyr at du stiller noe du eier som sikkerhet for lånet. I de fleste tilfeller vil dette være bolig, men også eiendom og større objekter som båt eller bil kan stilles som sikkerhet i spesielle tilfeller. Det mest vanlige er likevel å refinansiere med pant i bolig (også hytter og ferieleiligheter).
Refinansiering med pant i bolig forutsetter følgende: I henhold til Finanstilsynets retningslinjer kan ikke en bank låne ut mer penger på boligen enn det som tilsvarer 85% av boligens markedsverdi, det vil si at boliglånet pluss lånet til refinansiering ikke må overstige belåningsgrad opp til nøyaktig 85% av boligverdien. Eneste unntak for bestemmelsen er regelen om inntekt som er 5x inntekten. 

Se også: Ta opp lån med sikkerhet i bolig – slik gjør du det

Fordi banken har en sikkerhet for det nye lånet etter refinansieringen vil renten på slike refinansieringslån med pant være lavere enn refinansiering uten pant / sikkerhet.

Om du kan stille med eiendom / bolig som sikkerhet for lånet vil det også være enklere å få refinansiering om du har betalingsanmerkninger eller inkassosaker gående eller har andre økonomiske utfordringer.


Refinansiering uten pant
Ikke alle har mulighet til å stille eiendom, hus eller fritidsbolig som sikkerhet. Det er fremdeles mulig å refinansiere, men da må du søke om refinansiering uten pant.


Siden du ikke kan stille eiendom eller andre objekter som sikkerhet vil et slikt refinansieringslån som regel ha høyere rente sammenlignet med refinansiering med sikkerhet.
Du kan likevel spare mye på å refinansiere. Har du flere dyre kredittkortlån eller andre smålån kan det lønnes seg å samle disse i et billigere forbrukslån med lavere rente. Du vil spare penger på å slippe månedlige gebyrer på flere lån og det vil være enklere og mer oversiktlig å ha en långiver å forholde seg til.


Slik refinansierer du
Det høres kanskje komplisert ut å refinansiere, men det er enklere enn du tror. Og vi kan hjelpe deg med hele prosessen. Uansett om du trenger refinansiering med pant eller refinansiering uten pant kan vi i Finanstipset hjelpe deg. Du tar bare kontakt med oss her så setter vi i gang prosessen for deg. Det er helt gratis og uforpliktende.

 

 

Refinansiering betyr å ta opp et lån med bedre betingelser for å nedbetale flere ugunstige smålån og kreditter. Har du ett eller flere smålån som f.eks forbruksgjeld eller kredittkortgjeld vil det lønne seg å samle disse lånene i ett nytt lån med lavere renter og bedre betingelser. Dessuten vil du kunne spare mye penger på å slippe mange månedlige gebyrer.

Hvis du har betalingsanmerkning eller pågående inkassosaker er heller ikke dette noen hindring.  Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Stiller du med sikkerhet i form av bolig eller annen eiendom kan du få gode betingelser som vil gi deg bedre økonomisk frihet og det vil bli lettere å betale ned gjelden din.


Det mest vanlige er å refinansiere med sikkerhet i bolig.


Refinansiering med sikkerhet – dette er forutsetningene:
Du må eie egen bolig eller eiendom og belåningsgraden kan ikke være for høy.  Belåningsgrad er størrelsen på et lån uttrykt som andel av størrelsen på pantet. Belåningsgraden uttrykkes som regel i prosent. Refinansieringen må nemlig sikres med pant i bolig eller annen fast eiendom. Belåningsgrad vurderes ut ifra boligens beliggenhet og omsettelighet, og kan være inntil 75 – 80 % av verdien.


Du må kunne betjene lånet i form av faste inntekter eller at innfrielse er basert på fremtidig salg. Du må kunne dokumentere inntekt ved hjelp av skattemelding og lønnsslipper.

Se også «slik dokumenterer du inntekt fra nav».


Om du ikke har denne dokumentasjonen tilgjengelig nå, kan du likevel legge inn en uforpliktende søknad og ettersende dette på et senere tidspunkt.


Du kan søke om lån med sikkerhet fra kr 250.000 kroner, og velge en fleksibel nedbetalingsplan på inntil 30 år totalt. Vi behandler din lånesøknad direkte etter innsending og søknaden er vanligvis ferdigbehandlet hos alle våre bankpartnere innen 1-3 bankdager.
Det er helt uforpliktende å søke refinansiering med sikkerhet hos oss.

Gode råd for bedre økonomi. Her er våre beste tips for en bedre økonomi i 2019:

Skaff deg oversikt over økonomien

Bruk litt tid på å få oversikt over økonomien din. Finn ut hvor mye du har i inntekt etter skatt, dette kan du enkelt finne ut ved å se på de siste lønnslippene. Har du inntekt og stønader fra nav kan du enkelt finne ut din inntekt ved å gå inn på deres nettsider.
Se også «slik dokumenterer du inntekt fra nav».
Like viktig som å få oversikt over dine inntekter er å få oversikt over dine største og viktigste utgifter. Gå igjennom regningene fra de siste par-tre månedene. Da de fleste får de fleste regningene rett i nettbanken kan du enkelt se dette av kontoutskriften. Noter ned hva du har brukt på de viktigste tingene som f.eks husleie, strøm, telefon, forsikring samt renter og avdrag på lån.
Etter at du har fått oversikt over dine inntekter og viktigste utgifter vil det være mye enklere å ta grep for å få bedre økonomi.

Samle dine forsikringer

Har du flere forsikringer kan du ofte oppnå samlerabatter ved å samle disse på ett sted. Det vil også være enklere å ha ett forsikringsselskap å forholde seg til framfor flere.

Refinansier gjelden din

Avdrag og renter på lån utgjør en vesentlig månedlig utgift for mange. Du kan derfor spare mye penger og skaffe deg romsligere økonomi ved å refinansiere dine lån. Du kan refinansiere både ett og flere lån. Les mer om refinansiering her.
Har du huslån bør du sjekke hvordan renten du har er sammenlignet med renten andre banker tilbyr. Selv om renteforskjellene er små kan en bare litt lavere rente bety store besparelser siden huslån ofte er store lån.
Har du flere smålån som for eksempel kredittkortgjeld eller forbrukslån bør du refinansiere og samle disse til ett lån. Da vil du både kunne få lavere rente og spare penger på månedlige gebyrer. Du kan legge inn en søknad om refinansiering her.
Om du trenger å refinansiere gjeld, ta kontakt med Finanstipset for en uforpliktende samtale, så hjelper vi deg til lavere lånekostnader.
Les også:
Hvordan få boliglån
Gjeldsregisteret – alt du trenger å vite
Refinansiering av kredittkortgjeld – det er enklere enn du tror
Nøkkelord: Gode råd for bedre økonomi. Samle dine forsikringer. Refinasier din gjeld.

Norges billigste refinansiering? Kontakt oss i dag angående refinansiering av dine lån så skal vi gjøre vårt beste for at du skal få så lav rente som mulig.
Refinansiering betyr enkelt fortalt å erstatte dyr gjeld med et billigere lån.
Kredittkortgjeld og andre smålån kan ofte ha en rente på mellom 15 og 30%. Erstatt disse dyre kredittene og smålånene (f.eks kredittkortgjeld) med et mye billigere lån fra oss. Slik kan du spare mye penger hver måned på lavere renteutgifter. Dessuten sparer du gebyrer hver måned. Se hvor mye du kan spare på færre gebyrer hver måned. Du kan også få bede betingelser som for eksempel lengre nedbetalingstid.
Disse lånene kan du refinansiere:
Refinansiering av kredittkortgjeld. Det høye rentenivået på kredittkort, som normalt er på mellom 20 og 30 prosent, gjør at mange med kredittkortgjeld ender opp med å betale det dobbelte av det de opprinnelig lånte.
Det finnes flere muligheter for å refinansiere kredittkortgjeld. Et alternativ er å ta opp et forbrukslån uten sikkerhet. Et slikt lån kan ha renter på 10-15 prosent, altså halvparten av nivået for kredittkort. Det innebærer at man kan kutte både rentene og nedbetalingstiden kraftig ved gjøre om kredittkortgjelden til forbrukslån.
Har du boliglån, finnes det muligheter for å bake kredittkortgjelden inn i boliglånet. Les mer om refinansiering med pant i bolig her.
Refinansiering av forbrukslån
Du kan utnytte verdistigningen på din bolig til å samle smålån og refinansiere forbrukslån. Ved å bake forbrukslånet inn i boliglånet vil du kunne få lavere rnte og bedre betingelser.
Fordeler med å låne med sikkerhet i egen bolig:

Hvordan søke om billig refinansiering fra Finanstipset?
Det er raskt og enkelt å søke om refinansiering via Finanstipset. Du legger bare inn dine opplysninger i dette skjemaet så kommer vi tilbake til deg innen kort tid. Det er helt gratis og uforpliktende. Husk på, at du først kan se ditt endelige tilbud, når du har sendt inn en søknad. Renten avhenger nemlig av den kredittvurderingen, som selskapet foretar.
Les også: Refinansiering med betalingsanmerkning – slik gjør du det
Nøkkelord: Norges billigste refinansiering, billig refinansiering, refinansiere kredittkortgjeld, refinansiere boliglån

Det er uforpliktende, effektivt og du får saken din behandler direkte etter innsendt søknad. Bare fyll ut dette skjemaet så kommer vi tilbake til deg innen kort tid. Det er også helt uten kostnader.
Hvorfor refinansiere?
Å refinansiere betyr rett å slett å ta opp et nytt lån for å erstatte gamle lån. Du tenker kanskje at dette høres tungvint ut, men du kan faktisk spare mye penger ved å refinansiere.
Har du mange dyre smålån og kreditter lønner det seg å samle disse til ett lån med bedre betingelser og rente. Slik vil du få mer økonomisk frihet hver måned. Dessuten vil du spare penger på å betale ett månedlig gebyr i stedet for mange.
Har du boliglån kan det lønne seg å bake andre dyrere lån inn i boliglånet. Dette er fordi boliglån er billigst og har best betingelser.
Har du betalingsanmerkninger og pågående inkassosaker er det vanskelig å få nye lån og mange banker vil si nei. Men om du refinansierer de lånene du har vil du kunne frigjøre midler slik at du kan kvitte deg med inkassogjelden og få en ny og bedre økonomisk hverdag. Selv om mange banker vil si nei til å gi deg nye lån i en slik situasjon, kan du ta kontakt med Finanstipset som kan hjelpe deg, det er helt gratis og uforpliktende.
Refinansiering online – det er uforpliktende og effektivt
Fremfor å bruke tid på å gå til banken eller ringe kan du enkelt refinansiere online. Det tar bare noen minutter å fylle ut det online skjemaet og vi vil komme tilbake til deg innen kort tid. Når du søker om refinansiering på nett vil du få svar om eventuelle tilbud på e-post og SMS.
Emner: Privat økonomi, refinansiering online, betalingsanmerkninger og inkasso, online refinansiering,

Det er kanskje til og med litt vanskelig å forstå hva refinansiering egentlig handler om. Her får du en grundig innføring i hva refinansiering egentlig er.
Trenger du refinansiering? Fyll ut dette skjemaet, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Hva er refinansiering?

Å refinansiere betyr kort fortalt å endre sammensetningen på gjelden:

Du lurer kanskje på hva som er vitsen med å ta opp lån for å betale andre lån eller hvorfor det skal være nødvendig å gjøre mange administrative endringer i gjeld man har. Er ikke gjelden den samme om man har mange lån eller et lån?
Svaret er nei.
Refinansiering handler nemlig om å gjøre endringer i gjelden for å få bedre betingelser og lavere rente. Lavere rente enn den du per i dag har, for å være mer nøyaktig. Hvordan du kan få lavere rente på din gjeld gjennomgår vi grundig i denne artikkelen.
Refinansiering vil i praksis forgå på ulike måter alt etter om det er snakk om flere mindre lån eller ett større lån. Refinansiering vil også avhenge av om det er mulig å refinansiere med eller uten sikkerhet.
Her går vi igjennom fordeler med refinansiering for ulike typer lån.

Refinansiering av mindre lån

Refinansiering av mindre lån omfatter:

Refinansiering av smålån

I mange butikker tilbys det betalingsutsettelser og avbetalingsavtaler, dette er eksempler på dyre smålån og kredittkort. Slike nedbetalingsavtaler og lån uten sikkerhet kan gjerne ha en effektiv rente på 10%-25%. Har du flere slike dyre smålån og kreditter vil refinansiering av gjeld være gunstig på mange måter. Refinansiering i slike tilfeller handler om å samle flere lån på ett sted. Det er flere grunner til at dette er gunstig:

Et regneeksempel: Betaler du eksempelvis 60 kr i gebyr per innbetaling per lån utgjør dette 180 kroner per måned. På et år blir dette 2160 kr. Samler du de 3 lånene til ett lån, betaler du kun 60 kroner per måned, noe som utgjør 720 kroner per år. Refinansieringen har med andre ord gjort at du sparer 1440 kroner per år bare i gebyrer.

Refinansiering av kredittkort

Kredittkortgjeld er en av de dyreste formene for gjeld. Det skumle med slik gjeld er at du i praksis kan unngå å betale ned på den. Dersom du betaler kun minimumsbeløpet på hver regning reduserer du ikke gjelden din og gjelden vil på sikt bare vokse. Refinansiering av kredittkortgjeld vil derfor være svært lønnsomt og føre til at du får en lavere rente på gjeldsbeløpet ditt.
Prinsippet er det samme som refinansiering av forbrukslån og smålån som vi skrev om ovenfor. For deg vil refinansiering av kredittkortgjeld ha umiddelbare fordeler i form av lavere renter. Tilbyderne av refinansieringslån ønsker å ta over gjelden din, slik at de tjener på rentebeløpet. Dessuten blir du tvunget til å betale ned på gjelden din slik at du får en gunstigere økonomisk situasjon over tid. Hvis du sliter med å prioritere nedbetaling av kredittkortgjelden din er dette svært gunstig.
Særlig gunstig er refinansiering av kredittkort om du har gjeld på mer enn et kredittkort. Da samler du opp kredittkortgjelden din i ett lån. I tillegg til lavere renteutgifter sparer du også gebyrer og får bare en regning å forholde deg til i stedet for mange. Det er lettere å forholde seg til ett fast månedsbeløp enn en rekke fakturaer med forskjellige renter og vilkår. Dette gjør privatøkonomien din veldig mye mer oversiktlig.
Ved å samle kredittgjelden på ett sted er det også mye lettere å bli gjeldfri på sikt, forutsatt at du ikke tar opp mer gjeld.

Refinansiering av forbrukslån

Refinansiering av forbrukslån er særskilt gunstig dersom du har flere forbrukslån. Forbrukslån er per definisjon større enn smålån. Da forbrukslån er lån uten sikkerhet innebærer dette større risiko for banken og derfor er rentene relativt høye sammenlignet med andre lån. Ved å refinansiere forbrukslån kan du derfor redusere dine månedlige renteutgifter betydelig. Særlig gjelder dette om du betjener mer enn ett lån.
Refinansieringslån, altså ett forbrukslån i stedet for mange, tilbyr som oftest lavere renter enn vanlige forbrukslån. Dette er helt enkelt fordi tilbyderne vil tjene mer i renter på et stort lånebeløp.
Sånn sett blir det en vinn-vinn situasjon dersom du velger å gjøre en refinansiering av forbrukslånene dine. Banken kan tilby en lavere rente fordi de ønsker å administrere et større beløp. Og du får bare én bank og ett forbrukslån å forholde deg til.

Bake inn forbrukslån i boliglån

Har du boliglån, er det en god løsning å bake inn forbrukslånet i boliglån. Ved å refinansiere forbrukslånet og eventuelle andre smålån til ett samlet boliglån vil du nemlig kunne få mye lavere rente.

Refinansiering av ett lån

Refinansiering av større lån omfatter:
Refinansiering av boliglån
Refinansiering av billån, båtlån etc
Du kan faktisk refinansiere ett lån. Om du har hatt lån i en bank over lengre tid er det sannsynlig at rentemarkedet har endret seg. Hvis dette er tilfelle er det også muligheter for at du vil kunne få en lavere rente dersom du refinansierer. Det er ikke alltid bankene er like til flinke til å tilpasse sine utlånsrenter etter markedet, derfor vil det alltid lønne seg å med jevne mellomrom sjekke om du kan få lavere rente ved hjelp av refinansiering. Du kan refinansiere både billån, båtlån, boliglån og andre større lån.

Refinansiering av boliglån

Det mest vanlige er å refinansiere boliglån. Så hva er refinansiering av boliglån? Dette skal vi forklare nå. En refinansiering av boliglån fungerer på en litt annen måte enn refinansiering av smålån, kredittkortgjeld og forbrukslån.
Se også: Refinansiere boliglån – dette må du vite
I dag er renten på boliglån lav, men selv om rentene er lave kan bare små forskjeller i renten ha mye å se siden de fleste boliglån er veldig mye større enn andre lån. Derfor har det faktisk ganske mye å si om du betaler 2 eller 2,5 prosent i rente. Dersom du ønsker en refinansiering av boliglånet ditt bør du i første omgang snakke med banken din. Sjekk på forhånd hvilke banker som har den beste renten for din gjeld så ha du bedre forhandlingskort når du skal forhandle med banken.
Du kan også vurdere refinansiering dersom du ønsker å spare mer fra måned til måned med en lavere rente. Når det er snakk om lån med sikkerhet er det økonomiske spillerommet som oftest større. Og fordi bankene kan refinansiere med sikkerhet i boligen din vil de også være mer fleksible.

Slik refinansierer du gjelden din

Uansett om du ønsker å refinansiere ett eller flere lån kan det være krevende for mange å få full oversikt over renter, gebyrer og betingelser. Derfor kan du spare både tid og energi på å få noen til å gjøre oppsamlingsarbeidet for deg. Dersom du skal refinansiere gjeld uten sikkerhet er dette spesielt praktisk. Kanskje du har gjeld hos mer enn en finansaktør som du ønsker å refinansiere. Da er det mange renter, vilkår og betingelser å forholde seg til. I disse tilfellene er det veldig greit at den nye banken eller tilbyderen gjør jobben med å refinansiere gjelden din for deg.
Vi i Finanstipset har gjort det enkelt å refinansiere gjeld. Du tar bare kontakt med oss så setter vi deg i kontakt med erfarne rådgivere som hjelper deg å få oversikt over gjelden din. Videre hjelper vi deg med å ta opp det nye lånet og slette den gamle gjelden. Refinansiering vil avhenge av om det er mulig å refinansiere med eller uten sikkerhet.  
Se også. Refinansiering online – det er raskt og enkelt

Refinansiering av lån uten sikkerhet

Lån uten sikkerhet vil alltid være de du kan spare mest penger på ved å velge refinansiering. Fordi rentene er såpass høye på disse lånene vil noen få prosent ha stor innvirkning på totalbeløpet ditt.
Enkelte banker og finansinstitusjoner tilbyr refinansiering uten sikkerhet i bolig eller annen sikkerhet. Hvis du ønsker at vi setter deg i kontakt med banker som tilbyr refinansiering av lån uten sikkerhet, kontakt Finanstipset i dag for en uforpliktende samtale.
Dersom du betjener lån uten sikkerhet bør du følge med på rentene i markedet for å få de beste vilkårene. Dersom du har hatt lånet ditt en stund og ser at det er dyrere enn det trenger å være bør du refinansiere.

Refinansiering med sikkerhet

Mange lurer på hva refinansiering med sikkerhet er. Refinansiering med sikkerhet vil si at du stiller eiendeler av større verdi, som oftest bolig, som garanti ovenfor banken. En slik form for refinansiering vil innebære mindre risiko for banken sammenlignet med refinansiering uten sikkerhet. Derfor vil du kunne få lavere rente og bedre betingelser, som for eksempel lengre nedbetalingstid.

Refinansiering med betalingsanmerkning og kredittkortgjeld

Begynner ting å bli vanskelig økonomisk bør du handle raskt når du ser ting begynner å bli vanskelig. I det øyeblikket regningene dine går til inkasso blir det mye vanskeligere å får godkjent en søknad om refinansiering!
Det finnes imidlertid banker som er villige til å refinansiere gjelden din til tross for at du har betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker. Ta kontakt med Finanstipset i dag så hjelper vi deg med å komme i kontakt med disse bankene.
Ved refinansiering forsvinner ikke gjelden din, men man gjør livet sitt både enklere og billigere. Når du sparer penger månedlig på færre gebyrer og lavere rente vil du få mer penger til overs til andre ting. Har du regninger som har gått til inkasso bør du prioritere disse. Derfor, har du betalingsanmerkninger eller inkassosaker bør du derfor snarest vurdere å refinansiere eventuell øvrig gjeld. Les mer om refinansiering med betalingsanmerkning her
OPPSUMMERING

Emner: Personlig økonomi, refinansiering av kredittkort, hva er refinansiering, refinansiering av smålån, refinansiere boliglån, refinansiere inkassogjeld, refinansiering med inkasso, refinansiering med betalingsanmerkning, bake inn forbrukslån i boliglån

Vanskelig å få refinansiering? I denne artikkelen viser vi deg grepene som kan gjøre det enklere å få innvilget både refinansiering og andre typer lån. Du er også velkommen til å ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Vi hjelper deg som har problemer med å få refinansiering og nye lån. Det er helt gratis og uforpliktende.

Fyll ut dette skjemaet, og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Kvitt deg med betalingsanmerkninger og inkassokrav.

Når du søker lån vil bankene ta en kredittvurdering av deg. En betalingsanmerkning er et bevis på at du ikke har gjort opp for deg og banker og andre låneformidlere vil være skeptiske til å gi deg ytterligere lån om du har betalingsanmerkninger. Det finnes likevel banker som innvilger lån til personer med betalingsanmerkninger, les mer i vår artikkel lån med betalingsanmerkning

Se også – hva er refinansiering

Skaff deg tilstrekkelig dokumentasjon på inntekt. Har du lønn, bør du legge ved lønnsslipper for de siste 3 måneder. Har du inntekt fra NAV eller andre ytelser, bør du ha dokumentasjon klar før du søker lån. Se også: Slik dokumenterer du inntekt fra NAV. Hvis du er usikker på hva som kreves, ta kontakt med Finanstipset i dag og vi hjelper deg.

En medlåntaker vil øke sjansen for å få innvilget forbrukslån. En medlåntaker står solidarisk ansvarlig for lånet og gir dermed mer sikkerhet for banken. Slik blir det enklere å få lån om du søker sammen med en medlåntaker. Se også: Boliglån med medlåntaker – slik funker det

Søk lån i de rette bankene. Mens mange banker automatisk gir avslag på lønesøknaden om ikke alle deres kriterier er oppfyllt, finnes det noen banker som strekker seg lenger i å innvilge lånesøknader og som tar utgangspunkt i søkerens individuelle økonomiske situasjon og behov. Ta kontakt med oss, enten via telefon eller chat, og vi vil sette deg i kontakt med banker som vil være villige til å hjelpe. 

Vanskelig å få refinansiering? Vi kan hjelpe

Ta gjerne kontakt med Finanstipset i dag og få egen rådgiver som setter deg direkte i kontakt med banker som er villige til å gå igjennom din økonomi og hjelpe deg å ta de nødvendige grepene for å få innvilget lån, også deg som har vanskelig for å få refinansiering. Det er gratis og uforpliktende.

Les også:

Stikkord: Vanskelig å få refinansiering, personlig økonomi, dokumentasjon på inntekt

Står du fast? Ring oss på 404 56 333 – vi hjelper deg!

Ring 404 56 333 for rådgivning

Vil du fylle ut søknaden senere?

Opplysningene behandles sikkert og trygt. Du samtykker til at Finanstipset kan behandle dine personopplysninger
som beskrevet her.