Du har kanskje fått et gjenpartsbrev med en kredittscore. Men hva betyr egentlig dette tallet? Og hva er en god kredittscore? Her får du svar på hva tallet i gjenpartsbrevet egentlig sier om økonomien din.

Dersom du har søkt om nytt lån eller kredittkort har du sannsynligvis opplevd å få tilsendt et såkalt gjenpartsbrev. Du kan også motta et slikt gjenpartsbrev om du har byttet forsikringsselskap eller strømleverandør, og også i forbindelse med kjøp av en del andre varer og tjenester.

Det er flere bedrifter og aktører som benytter kredittinformasjonen din til å ta avgjørelser om deg langt oftere enn du kanskje vet.

Når det gjelder lån, avgjør ikke bare kredittscoren din om du får innvilget lånet eller ikke, men også hvilken rentesats og hvilke betingelser du får på lånet.

Kredittscoren din avgjør altså:

Selv om kredittscoren er viktig i mange sammenhenger, er det mange nordmenn som ikke vet hva egen score er. Det er også mange som er uvitende om hvorvidt de har en betalingsanmerkning eller ikke.

Hva er en god kredittscore?

Din kredittscore beregnes av et kredittratingsbyrå. Det finnes flere uavhengige kredittratingsbyråer som benytter ulike metoder, men det vanligste er å få en score fra 1 til 100, hvor 100 er den beste scoren.

I Norge er Defero en av de ledende tjenestene for å kredittsjekke seg selv. Defero bruker Creditsafe som leverandør av kredittinformasjon.

Hva er en god kredittscore? Følgende skala indikerer hvor god kredittscore din er:

71-100: «Veldig lav risiko»: En meget god kredittscore. Anbefaler at kunden blir godkjent

51-70: «Lav risiko»: En god kredittscore. Anbefaler at kunden blir godkjent

30-50: «Moderat risiko»: Anbefaler at kunden blir godkjent, men en manuell vurdering bør gjøres

21-29: «Høy Risiko»: Anbefaler ytterligere manuell sjekk av kunden

1-20: «Veldig høy risiko»: Anbefaler avslag

Lav kredittscore? En spesialbank kan hjelpe deg med å refinansiere eller ta opp lån

Dette avgjør din kredittscore

Din kredittscore avgjøres av en rekke ulike faktorer. Noen kan du påvirke på kort sikt, andre ikke. Her er de viktigste faktorene som inngår i beregningen av din kredittscore.:

Betalingsanmerkninger:

En betalingsanmerkning oppfattes som et tegn på at du ikke vil eller kan gjøre opp for deg. Derfor vil en eller flere betalingsanmerkninger påvirke din kredittscore svært negativt. I praksis vil dette si at de aller fleste banker vil si nei til å gi deg nye lån eller refinansiering, og du vil også få problemer med å skaffe deg basis tjenester som for eksempel ny strømavtale eller ny forsikringsavtale.

Tidligere ble betalingsanmerkninger lagret i flere år. Nå er det heldigvis slik at betalingsanmerkninger skal slettes med en gang du gjør opp for deg. Dersom du har innfridd kravene mot deg og fremdeles har betalingsanmerkninger, må du kontakte inkassoselskapet som behandlet kravet mot deg.

Din inntekt de siste årene

En god og stabil inntekt påvirker kredittscoren på en positiv måte. Selv om du har en god inntekt, påvirker det din kredittscore negativt om inntekten er sterkt varierende fra måned til måned. Dette kan for eksempel gjelde om du er sesongarbeider, deltidsarbeider eller selvstendig næringsdrivende.

Næringsinteresser

Dersom du er næringsdrivende eller har næringsinteresser, kan dette påvirke din kredittscore negativt. Grunnen til det er at næringsdrivende ofte har varierende og uforutsigbar inntekt, noe som bankene forbinder med høyere risiko. Dessuten har næringsdrivende færre trygderettigheter fra det offentlige sammenlignet med fast ansatte lønnsmottagere.

Din alder

En høyere alder påvirker din kredittscore positivt. Alder får man ikke gjort noe med og dette kan virker urettferdig for deg som er ung, men du kan trøste deg med at det blir bedre med tiden.

Flyttemønster

Dersom du har flyttet ofte de siste årene, påvirkes din kredittscore negativt. Det er fordi hyppig flytting forbindes med ustabilitet. Som regel er det også slik at unge flytter oftere av naturlige årsaker.

Skatteklasse

Norge har 2 skatteklasser for personlige skatteytere. Om du lignes i skatteklasse 1 eller 2 påvirker din kredittscore. Enslige skattytere kommer alle i skatteklasse 1. Definisjonen av enslig er alle som enten ikke er gift, er separert eller skilt, enke eller enkemann. I forhold til kredittscore, kommer man bedre ut av det om man er i skatteklasse 2. Samboere har ikke samme rettigheter som ektefeller og bør sjekke hvilke regler som gjelder.

Hvordan forbedre kredittscoren?

Som vi har sett er det mange faktorer som påvirker kredittscoren. Noen av disse faktorene, som for eksempel alder, får man ikke gjort noe med. Den enkleste og raskeste måten å forbedre sin kredittscore på er å kvitte seg med eventuelle betalingsanmerkninger. Dersom du har betalingsproblemer, kan du forsøke å refinansiere med pant i bolig.

Hvis du får avslag på grunn av for lav kredittscore

Om din kredittscore er for lav til å få lån hos de tradisjonelle bankene, kan du fylle inn dette skjemaet, så sender vi søknaden din videre til noen spesialbanker som gir lån til tross for lavere kredittscore. Det er utforpliktende å sende inn lånesøknad, du trenger ikke å benytte deg av tilbudet som du eventuelt mottar.

Finanstipset samarbeider med det bredeste spekteret av banker. Vi vil sette deg i kontakt med den banken som best er egnet til å hjelpe deg med dine økonomiske utfordringer. Trenger du hjelp i en økonomisk krevende situasjon? Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale.

Ta kontakt med oss i Finanstipset i dag, så vil en av våre dyktige rådgivere hjelpe deg å finne den banken som kan gi det beste tilbudet på refinansiering med betalingsanmerkning, tilpasset DITT behov og DIN økonomiske situasjon. Det er raskt, gratis og uforpliktende å sende en søknad, bare fyll ut skjemaet her.

Avida Bank

Avida Bank tilbyr FlexiLån. Slike lån passer for deg som ønsker et forbukslån hvor hele lånebeløpet utbetales til din konto. Lånene har inntil 5 års nedbetaling. Du får svar på din søknad med en gang og låneavtalen signeres med BankID. Lånebeløpet er tilgjengelig på din bankkonto innen kort tid.

Avida Bank tilbyr også en av landets beste innskuddsrenter, med fritt antall uttak per år. Med FlexiSpar kan du enkelt plassere sparepengene dine, få en god innskuddsrente og samtidig ha tilgang til pengene på kort varsel.

Avida sin forretningsidé er å tilby bedrifter og privatpersoner finansielle tjenester gjennom enkle og moderne løsninger, med høyt fokus på å ha moderne tekniske løsninger som kommer kundene til gode. Likt andre banker og kredittmarkedsforetak, omfattes alle innskudd av den statlige innsettingsgarantien. Avida har i dag cirka 100 ansatte, med kontor i Stockholm og Gøteborg samt filialer i Oslo og Helsinki.

Ta kontakt med oss i Finanstipset i dag, så vil en av våre dyktige rådgivere hjelpe deg å finne den banken som kan gi det beste tilbudet på refinansiering med betalingsanmerkning, tilpasset DITT behov og økonomiske situasjon.

Se også:

Gjeldsrådgivning for deg med høy gjeld

Hvordan få boliglån – øk sjansene dine

Samtykkebasert lånesøknad – hva er det?

Alt om å ta opp lån med sikkerhet i bolig. Om du er så heldig å eie bolig, og du i tillegg har betalt ned noe på boliglånet eller at boligen din har hatt verdistigning, kan du låne penger med sikkerhet i boligen. Det gir deg flere muligheter:

  1. Du kan bake dyr forbruksgjeld og kredittgjeld inn i boliglånet
  2. Du kan kvitte deg med krav som har betalingsanmerkninger
  3. Du kan låne til andre investeringer eller til annet forbruk

Søk lån med sikkerhet i bolig her

I denne artikkelen skal vi gi igjennom disse ulike alternativene, og spesielt hvordan du kan bruke boligens verdi til å bli kvitt betalingsanmerkninger og utestående krav. Slik vil du få den økonomiske friheten din tilbake og få en romsligere økonomi.

Hvem kan ta opp lån med sikkerhet i bolig?

For å kunne ta opp lån med sikkerhet i bolig må du selvfølgelig eie en bolig. Det finnes også i noen tilfeller muligheter for at noen andre kan stille sin bolig som sikkerhet for deg. Du må også ha betalt ned noe på boliglånet og / eller boligen din må ha steget i verdi. Hvis du er usikker på hvor mye boligen din er verdt, bør du få ny takst av en takstmann.

Samlet gjeld som er sikret i boligen, kan ikke overstige mer enn en viss andel av boligens verdi. Du kan låne opptil 85% av boligens verdi, fratrukket det eksisterende lånet. Det betyr at det er mulighet for å refinansiere relativt store lån med denne løsningen dersom du har betalt ned en del på boliglånet fra før.

Lån med sikkerhet i bolig – 3 muligheter:

1) Bake kredittkortgjeld og forbrukslån inn i boliglånet

Kredittkortgjeld, forbrukslån og andre dyre lån med høy rente kan gjøre det utfordrende å håndtere økonomien. Slike lån har høy rente og koster deg uforholdsmessig mye hver eneste måned. Hvis du baker slike lån inn i boliglånet ditt, kan du senke lånekostnadene dine betraktelig. Grunnen er at boliglån har vesentlig lavere rente og lang nedbetalingstid. I tillegg sparer du også penger på færre innbetalingsgebyrer. Å bake inn forbrukslån og kredittkortgjeld i boliglånet kalles å refinansiere med sikkerhet i bolig.

2. Kvitte deg med krav som har betalingsanmerkninger

Betalingsanmerkninger og pågående inkassosaker gjør den økonomiske hverdagen vanskelig. Du kan få vanskeligheter med å skaffe deg basis tjenester som eksempelvis nytt mobilabonnement, nye forsikringsavtaler eller nye strømavtale. Du vil få avslag på søknader om nye lån og refinansiering.

Det finnes imidlertid noen spesialbanker som gir spesiallån dersom du kan stille med sikkerhet i boligen din. Refinansieringslån av gjeld med betalingsanmerkning og inkasso er et spesielt lån som man kan ta opp for å rydde opp i økonomien.  Slike lån kalles også for omstartslån. I praksis låner du opp i boligen (øker boliglånet) og bruker disse pengene til å betale det du skylder. På den måten bli du kvitt betalingsanmerkningene. Dette kalles for refinansiering med sikkerhet i bolig med betalingsanmerkninger.

Man benytter seg altså av boligens verdi som sikkerhet og tar opp et rimelig lån for å innbetale krav med inkassosaker og anmerkninger. Samtidig bør man også betale ned forbrukslån og kredittkort om det er rom for det. På den måten får man ryddet opp i økonomien på en enkel og rask måte.

Etter refinansieringen er betalingsanmerkninger og inkasso slettet og du sitter igjen med ett større lån med lavere rente og forlenget nedbetalingstid. På denne måten oppnår du bedre oversikt, du får lavere renter og lavere kostnader å betale per måned.

De fleste bankene tilbyr ikke slike refinansieringslån. Ønsker du å undersøke mulighetene for en slik løsning, ta kontakt med oss i Finanstipset, så setter vi deg i kontakt med banker som kan hjelpe deg.

3. Låne opp i boligen til andre investeringer eller annet forbruk

En tredje mulighet er å låne opp i boligen for så å bruke pengene på andre investeringer eller rent forbruk. Slike lån kalles for fleksilån eller rammelån. Bruker du pengene til for eksempel oppussing, kan dette være en lønnsom investering fordi du øker boligens verdi før et eventuelt salg.

For å få innvilget rammelån må du ha betalt ned en del på boliggjelden din og du må ha en fast og stabil inntekt.

Fordeler med å refinansiere gjeld med boliglånet

Det er mange fordeler med å refinansiere gjeld og betalingsanmerkninger med boliglånet:

1) Du blir kvitt betalingsanmerkninger

For det første er refinansiering med sikkerhet i bolig en rask og grei måte å bli kvitt det du skylder og bli kvitt betalingsanmerkninger. Ved å refinansiere i bolig, bruker du boligens verdi til å betale med. Tidligere tok det noen år før betalingsanmerkninger ble slettet. Nå er det heldigvis slik at en betalingsanmerkning slettes med en gang du gjør opp for deg. Hvis du har betalt det du skylder og det fremdeles er registrert en betalingsanmerkning på deg, må du ta kontakt med inkassoselskapet som behandlet kravet mot deg.

Se også: Hva er en betalingsanmerkning?

2) Du får samlet alt i ett lån

For det andre vil du kunne slå sammen mange av dine månedlige betalinger til en enkelt betaling. Om du samler krav med betalingsanmerkninger og andre smålån og kreditter til ett lån som du baker inn i boliglånet, slipper du å forholde deg til mange kreditorer og innbetalinger. En annen fordel med å benytte boliglånet til å refinansiere gjeld er at et boliglån har en fast nedbetalingsplan, som regel med faste og direkte trekk fra kontoen din. Det blir enklere å holde oversikt over økonomien og du reduserer sjansen for å glemme regninger slik at det oppstår nye krav, purringer og gebyrer. Det er ofte også lettere å forhandle med en kreditor enn flere.

3) Lavere lånekostnader

Et refinansieringslån med sikkerhet i bolig vil i seg selv ha lav rente sammenlignet med de fleste forbrukslån og kredittlån. I tillegg er det slik at mange er i den situasjonen at de betaler mye renter og lite avdrag på kredittkortgjeld og forbrukslån. Slik tar det lang tid å bli kvitt gjelden, samtidig som kostnadene knyttet til lånene blir uforholdsmessig høye i forhold til lånets størrelse. Et boliglån har lav rente, noe som gjør at du kan betale mer i avdrag. Ved å forlenge nedbetalingstiden kan du redusere størrelsen på de månedlige innbetalingene og slik frigjøre kapital som du kan bruke til andre ting.

Fordeler med refinansiering av boliglån for å betale gjeld og anmerkninger

Du får rett og slett en ny økonomisk start med lavere kostnader og en ryddig økonomi.

Merk at når du låner opp i boligen til refinansiering av gjeld med betalingsanmerkning, må du forvente at renten er noe høyere enn ditt nåværende boliglån. Det er fordi banken legger på et påslag for å betale ut usikker gjeld og betalingsanmerkninger. Sammenlignet med andre finansieringsformer er dette likevel lønnsomt.

Slik får du det beste lånet med sikkerhet i bolig

Når du skal refinansiere med sikkerhet i boligen din, bør du alltid forsøke å få så gode vilkår som mulig. Ikke ta det for gitt at din nåværende bank vil gi deg det beste tilbudet. De store bankene tilbyr som regel heller ikke refinansieringslån for å innfri betalingsanmerkninger, så for å få et slikt lån må du søke hos en spesialbank.

Det er også stor forskjell mellom de ulike spesialbankene når det gjelder hvilken rente og hvilke betingelser de kan tilby. Derfor bør du søke lån hos så mange spesialbanker som mulig.

Vi vet at det å innhente informasjon om spesialbanker og det å sende søknader til mange banker kan være tidkrevende. Derfor har vi gjort det enkelt for deg. Du sender bare en søknad til oss ved å fylle ut dette skjemaet, og så sender vi søknaden din videre til spesialbankene. Slik har du størst sjanse for å få den laveste renten og de beste vilkårene ut fra din økonomiske situasjon. Det er gratis og uforpliktende og du er ikke forpliktet til å godta tilbud som du mottar.

Søk om lån med sikkerhet i bolig her.

Når du skal sammenligne rentesatser, må du alltid se på den nominelle renten, som i tillegg til rentesatsen tar med hva lånet vil koste deg totalt inkludert gebyrer og andre låneutgifter.

Etter at du har refinansiert – refinansier en gang til!

Etter at du har samlet alle lån i ett refinansieringslån og kvittet deg med betalingsanmerkningene, vil ikke bankene se at du tidligere hadde betalingsanmerkninger og forbruksgjeld. De ser bare ett enkelt boliglån. Da kan du få enda bedre vilkår ved å refinansiere en gang til.

Når det gjelder refinansieringslån er det ingen bindingstid eller bruddgebyr, med mindre du velger et fastrentelån. Da står du når som helst fritt til å refinansiere og bytte bank en gang til. Merk at det likevel av administrative grunner kan ta noe tid å få flyttet lånet fra en liten spesialbank til en storbank.

Dermed kan du fritt utnytte systemet til å:

  1. Samle gjeld og betalingsanmerkninger i et boliglån fra en mindre bank som spesialiserer seg på dette. Disse bankene har som nevnt noe høyere rente.
  2. Etter refinansieringen kan du flytte boliglånet ditt til en hvilken som helst annen bank for å få enda lavere rente.

Til slutt sitter du igjen med et boliglån med lav rente, ingen betalingsanmerkninger og ingen annen gjeld. Du har rett og slett fått en ny start og en ny økonomisk hverdag.

Etter refinansieringen – noen gode råd

Etter å ha blitt kvitt betalingsanmerkninger og dyre lån, bør du skaffe deg noen rutiner for å unngå å havne i økonomisk knipe på nytt. Her er noen gode råd for å oppnå bedre kontroll på økonomien:

Sett opp et budsjett. Selv om du har fått lavere rente, vil dine utgifter til lån vil sannsynligvis fortsatt utgjøre en stor del av dine utgifter, også etter at du har refinansiert. Derfor bør du sette opp en oversikt over dine faste inntekter per måned, hvor mye som går ut til lån, hvor mye du trenger for å leve, og du bør også sette opp en spareplan.

Sett av penger på en bufferkonto. Du bør sette av penger på en bufferkonto, minimum 2-3 månedslønner. Med en bufferkonto vil du være mindre sårbar dersom du det skulle dukke opp noen uforutsette større utgifter og du vil unngå å måtte ta opp dyre forbrukslån i fremtiden. Selv om du ikke greier å sette av så mye penger med en gang, bør du sette opp en spareplan som innebærer at et mindre beløp automatisk trekkes hver måned fra din lønnskonto til din sparekonto. Slik vil du over tid bygge deg opp en økonomisk buffer.

Unngå bruk av kredittkort. Dersom du erfaringsmessig har hatt problemer med å ha kontroll på utgiftene, bør du unngå bruk av kredittkort. Om det du bruker blir trukket direkte fra kontoen, blir det enklere å se hvor mye penger du har igjen til enhver tid.

Slik kan du stoppe tvangssalg av bolig. Et tvangssalg av bolig er svært alvorlig og traumatisk for dem det gjelder. For det første innebærer et tvangssalg usikkerhet rundt videre bosituasjon for den det gjelder og familien. Videre kan et tvangssalg medføre tap i forhold til det å selge boligen frivillig.

Heldigvis er det noen ting man kan gjøre for å stoppe en tvangssalgsprosess, og ikke minst for å unngå det i utgangspunktet.

Akkurat som med mange andre gjeldsrelaterte spørsmål, er det viktig og avgjørende å ta tak i problemet så fort som mulig. Jo tidligere man angriper problemet, jo flere løsningsalternativer.

Årsaker til tvangssalg av bolig

Tvangssalg av bolig oppstår dersom du ikke har betalt regninger som har havnet hos inkassoselskaper eller avdrag på boliglån, som er pantesikret i huset.

Det er 3 hovedgrunner til at tvangssalg blir krevd:

Den mest vanlige årsaken til et tvangssalg er at man ikke klarer å betjene sin gjeld hvor det er pant i boligen. Da kan banken etter en periode med inkasso og etter gjentatte forsøk å få igjen sine penger kan begjøre din bolig tvangssolgt.

Dersom ikke inkassokravet blir betalt kan den du skylder penger varsle rettslig prosess.  Hvis ikke enighet oppnås er det opp til tingretten om det skal begjæres tvangssalg. Dette skjer gjennom tingretten.

Økonomiske konsekvenser av tvangssalg

Det er som regel ikke lønnsomt å selge bolig ved tvang. Årsaken er at kjøper ikke har samme rettigheter som ved et fritt boligsalg. Blant annet er kjøpers rett til å klage over feil og mangler innskrenket og det er heller ikke mulig å tegne eierskifteforsikring. Ved tvangssalg skal bud stå i seks uker og etter tingretten har stadfestet budet kan eieren anke. Dette virker prisdempende.

Hvordan stoppe tvangssalg av bolig

Du kan når som helst i prosessen, helt frem til et bud er stadfestet, stoppe tvangssalg av bolig ved å innfri det økonomiske kravet inkludert påløpte omkostninger til den kreditoren som har begjært tvangssalget.

Her gjelder det å skaffe penger til veie og stoppe tvangssalgsprosessen inntil man finner en mer permanent løsning på gjeldsproblemet.

Her finnes det flere muligheter.

Låne penger

Dersom det har gått så langt at et tvangssalg er i gang får man sannsynligvis ikke mer lån fra bank eller annen finansinstitusjon. En mulighet er da å låne penger av familie eller venner for å få innfridd kravet og få stoppet tvangssalget. Selv om man låner fra familie eller venner er det viktig å sette opp en lånekontrakt som regulerer forholdet mellom partene. En slik kontrakt må inneholde personopplysninger til begge parter, avtalt lånebeløp, en nedbetalingsplan og eventuell rentesats. Slik unngår man konflikter. Beløpene skal føres i skattemeldingen. Den som betaler renter får fradrag for rentekostnadene på skatten, mens den som mottar renter må skatte tilsvarende. 

Refinansiering av gjeld

En annen løsning for å stoppe et tvangssalg er å refinansiere din gjeld inn i et nytt lån. Dette gjør man for at kreditorene som har begjært tvangssalg skal få dekket inn sine krav. Når kravet er innfridd så stoppes prosessen med tvangssalg. Finanstipset kan hjelpe deg med nettopp dette. Finanstipset samarbeider med flere banker og tilbyr personlig oppfølging av din sak. Bare fyll inn dette skjemaet, så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Refinansiering av gjeld med pant i bolig

Ved å refinansiere med pant i boligen du eier kan du få senket dine utgifter til lån hver eneste måned. Med lavere kostnader, vil du få mer penger til overs til å innfri kravene du skylder, og slik unngå tvangssalg av boligen. Har du dyre smålån som kredittkortgjeld, forbruksgjeld og lignende, bør du slå disse sammen til ett større lån, og helst bake de inn i boliglånet om du har mulighet til det. Da vil du få den laveste renta og lengre løpetid på lånet, og slik frigjøre kapital for å få betalt det du skylder.

Refinansiering av gjeld med betalingsanmerkninger

Dersom du har betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker, er det ofte en hindring for å få gjennomført en refinansiering. De aller fleste bankene vil gi avslag på søknaden. Det finnes imidlertid noen spesialbanker som er villig til å hjelpe deg med refinansiering til tross for at du har betalingsanmerkninger. Vi i Finanstipset kan sette deg i kontakt med disse bankene. Bare fyll ut dette skjemaet, så videresender vi søknaden til banker som kan hjelpe deg. Det er gratis og uforpliktende, og du velger selv om du vil benytte deg av et eventuelt lånetilbud.

Hvordan ser et varsel om tvangssalg ut?

Et varsel om tvangssalg er et brev med dokumenter. Det stilles en del formelle krav til et slikt varsel , og brevet skal inneholde følgende:

Hva er det lurt å gjøre om man mottar et varsel om tvangssalg?

Hvis du får et varsel om tvangssalg, bør du først og fremst finne ut om grunnlaget er korrekt. Dersom det er korrekt og man er enig i det så bør man forsøke følgende alternativer:

Hva gjør man hvis man er uenig i et varsel om tvangssalg?

Er du uenig i grunnlaget for tvangssalg har du 1 måned til å sende inn en begrunnelse om hvorfor du er uenig og eventuelt komme med en løsning. I slike tilfeller kan det være lurt å få bistand av en advokat som er ekspert på slike saker.

Engasjerer du en dyktig advokat er sjansen større for at du klarer å stoppe eller finne bedre løsninger enn om du ikke gjør det.

I Norge har myndighetene fastsatt egne regler for hvordan bankene skal vurdere de som søker boliglån. Det er reglene i de statlige forskriftene som i stor grad bestemmer om du du får lån til å kjøpe bolig, og hvor mye du kan få i lån.

Mer fleksibelt for førstegangskjøpere

Skal du kjøpe bolig er det normalt et krav om at du må kunne stille med minst 15% av kjøpesummen i egenkapital. For å hjelpe spesielt førstegangskjøpere har bankene likevel mulighet til å gjøre unntak overfor 10% av lånesøknadene. I Oslo er tallet 8 prosent. Er man ung førstegangskjøper vil bankene også vurdere inntektspotensal fram i tid.

Boliglån – krav til inntekt

Skal du låne til bolig, er det et krav at boliglån og annen gjeld ikke skal overstige 5 ganger årlig inntekt. Med inntekt menes i denne sammenhengen lønnsinntekt, næringsinntekt samt faste pensjoner og trygder. Andre typer inntekter, som for eksempel leieinntekter og kapitalinntekt telles ikke med. Det stilles altså ikke noe absolutt krav til at du må ha fast jobb for å få innvilget boliglån, men du må ha inntekt.

Om inntekten ikke er fast, er det imidlertid vanskeligere å få innvilget boliglån, eller man får mindre i lån. Det er fordi de fleste bankene legger vekt på hvor stabil inntekten er i kredittvurderingen. Dersom du har problemer med å få boliglån på grunn av mangel på fast inntekt, kan du øke sjansene til å få lån ved å låne sammen med en medlåntaker.

De forskjellige bankene legger også ulike kriterier til grunn når de vurderer lånesøknader. Det er grunnen til at du bør søke hos flere banker om du får nei fra en bank.

Kredittkortgjeld og boliglån

Merk at det vil ha betydning hvor mye gjeld du har fra før. Visste du for eksempel at rammen på forbrukslån eller kredittkort bestemmer hvor my du får låne? Selv om du bare har brukt 5000 av en kredittramme på 100.000 kroner, så vil hele rammen på 100.000 kroner inngå i bankens utregning av samlet gjeld. Om du ønsker der mer lån, kan det derfor være lurt å si opp kredittkortene før du søker. Du bør også innfri forbrukslån og andre smålån.

Se også: Samle smålån – derfor lønner det seg.

Boliglån og betalignsanmerkninger

Dersom du har betalingsanmerkninger eller det er registrert pågående inkassosaker, vil du få problemer med å få boliglån. Bankene anser det som risikabelt å låne ut penger til personer som ikke vil eller har evne til å gjøre opp for seg. Derfor bør du kvitte deg med betalingsanmerkninger før du søker lån. Heldigvis er det slik at betalingsanmerkninger skal slettes med en gang du gjør opp kravet. Dersom du har betalt kravene du skylder og du fremdeles har betalingsanmerkninger registrert på deg, må du ta kontakt med inkassoselskapet som behandlet saken mot deg.

Se også:

Hvordan stoppe tvangssalg av bolig

Slik får du boliglån med betalingsanmerkninger

Hva er refinansiering?

Nordax Bank og Finanstipset hjelper deg med refinansiering av gjeld. Finanstipset samarbeider med det bredeste spekteret av banker og vi vil sette deg i kontakt med den banken som best er egnet til å hjelpe deg med dine økonomiske utfordringer. Trenger du hjelp i en økonomisk krevende situasjon?

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale, det er raskt, enkelt og gratis.

Nordax Bank

Trenger du å senke dine kostnader og få en bedre balanse i økonomien din? Hos Nordax Bank kan du refinansiere din gjeld – med eller uten sikkerhet i bolig. Nordax er en ledende nordisk nisjebank som tilbyr konkurransedyktige inn- og utlån til cirka 190.000 kunder i Sverige, Norge, Finland og Tyskland.

Hvis du har mange lån og kreditter som koster mye, kan det være lurt å refinansiere og erstatte dem med bare ett lån med Nordax. Ved å refinansiere eksisterende lån/kreditter, kan du låne med lengere løpetid enn 5 år. Total nedbetalingstid på lånet (maks 15 år) bestemmes av kostnadene på lånene/kredittene som refinansieres, og presenteres i ditt tilbud fra banken. I prosessen må du gi banken informasjon om hvilke lån/kreditter som skal refinansieres, så vil vi gjøre det for deg. Kreditter som skal refinansieres, må også avsluttes eller nedskrives med refinansiert beløp i henhold til Finanstilsynets retningslinjer for refinansiering.

Hvis du eier ditt hjem og har mulighet til å låne mer, kan du løse dyre forbrukslån eller andre penger med et nytt boliglån. Ved å samle inn lån og kreditter i et refinansieringslån, vil de månedlige kostnadene reduseres og du vil få en romsligere økonomi.

Hos Nordax får hver enkelt kunde en personlig og tilpasset service.

Ta kontakt med oss i Finanstipset i dag, så vil en av våre dyktige rådgivere hjelpe deg å finne den banken som kan gi det beste tilbudet på refinansiering med betalingsanmerkning, tilpasset DITT behov og økonomiske situasjon.

Se også:
Ta opp lån sikkerhet med i bolig

Hva er et omstartslån

Har du flere typer gjeld, som for eksempel kredittkortgjeld, forbruksgjeld eller andre typer smålån og kreditter? Da kan du redusere utgiftene dine mye ved å refinansiere med sikkerhet i bolig. I denne artikkelen skal vi se litt på hva refinansiering er. Vi gir også en oversikt over hvilke typer lån som kan refinansieres og hvordan du går fram for å få den beste renta og de beste betingelsene ut fra din økonomiske situasjon.

Hva er refinansiering?

Å refinansiere betyr å innløse ett eller flere lån, for så å ta opp ett nytt lån. Du lurer kanskje på hva som er vitsen med å erstatte et lån med et annet. Hensikten er å få lavere renter og bedre betingelser, og slik få lavere kostnader over tid. Dette lønner seg spesielt om du har ett eller flere lån med spesielt høye rentesatser og flere månedlige innbetalingsgebyrer, som for eksempel kredittkortlån, forbrukslån eller andre dyre smålån og kreditter.

Refinansiering av kredittkortgjeld med sikkerhet i bolig

Kredittkort er praktisk som betalingsmiddel. Mange kredittkort kommer med flere økonomiske fordeler. Det å betale med kredittkort gir deg ekstra trygghet, særlig når du betaler på nett. Betaling med kredittkort gir deg bedre rettigheter dersom du ikke mottar varen / tjenesten du har betalt for, dersom du blir svindlet eller om selger nekter deg å bruke angreretten. Mange kredittkort har også innbygde økonomiske fordeler som for eksempel gode forsikringer eller rabatter og cashback på ulike varer og tjenester.

Men du må huske på at hver gang du kjøper en vare eller tjeneste med kredittkort tar du i praksis opp et lån. Du betaler med penger som du ikke har. Disse pengene skal betales tilbake senere, når du får kredittkortregningen. Hvis du betaler kredittkortregningen innen betalingsfristen, er som regel kredittkortgjeld uten renter og gebyrer. Utsetter du betalingen, begynner høye renter og gebyrer å løpe. Renten på kredittkortgjeld er svært høy sammenlignet med andre typer lån, derfor lønner det seg å refinansiere kredittkortlån med sikkerhet i bolig, spesielt om du skylder penger til flere ulike kredittkortselskaper. Når renter og gebyrer begynner å løpe på kredittkortgjeld, kan selv små beløp vokse seg store over tid. Dessverre er det mange som har havnet i gjeldsproblemer på grunn av for mye kredittkortgjeld.

Refinansiering av forbrukslån med sikkerhet i bolig

Forbrukslån er usikrede lån. Det vil si at banken eller finansinstitusjonen som gir deg lånet ikke krever noen sikkerhet i form av pant i bolig eller eiendom. Dette medfører større risiko for den som låner ut penger. Det er grunnen til at forbrukslån har høyere rente enn lån med sikkerhet, som for eksempel boliglån. Fordelen med forbrukslån er at man kan bruke pengene på akkurat det man vil, om det så er shopping, reiser, studier, oppussing, eller nedbetaling av andre typer lån. Dersom man får innvilget søknad om forbrukslån, får man som regel pengene raskt på konto. Noen ganger kan du ha pengene på konto allerede samme dag som man søker eller neste virkedag.

Forbrukslån har som regel noe lavere rente enn kredittkortlån, men rentene er likevel høye sammenlignet med for eksempel boliglån. Hvor høy rente du må betale på forbrukslån varierer etter hvilken bank som låner deg penger og din økonomiske situasjon. Dersom du har en trygg økonomi og god inntekt, vil du som regel få lavere rente på forbrukslånet enn en person med dårligere økonomi. Hvilken rente du til slutt får avhenger av din kredittscore. Dette er et tall som sier noe om sannsynligheten for at du vil overholde dine økonomiske forpliktelser. Din kredittscore utarbeides av uavhengige kredittopplysningsbyråer. Inntektsnivå, inntektsutvikling, samlet gjeld og om du har betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker er eksempler på viktige faktorer som påvirker din kredittscore.

I de aller fleste tilfeller vil renten på et forbrukslån være vesentlig høyere enn renten på et boliglån. Dersom du eier bolig, lønner det seg derfor ofte å refinansiere forbrukslånene dine med sikkerhet i boligen din. Har du i tillegg kredittkortgjeld, kan du bake alle disse lånene sammen til ett større lån.

En slik type refinansiering kalles også omstartslån, som betyr å erstatte et eller flere lån med ett nytt lån med pant i bolig.

Refinansiering dersom du har betalingsanmerkninger

Dersom du har betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker kan det være svært vanskelig å få refinansiering og nye lån. Det kan også være vanskelig å skaffe seg andre basis tjenester, som for eksempel ny strømavtale eller nytt mobilabonnement. Du får en betalingsanmerkning dersom du etter flere purringer og betalingsoppfordringer ikke har gjort opp en eller flere regninger. Dersom du unnlater å betale en regning, vil du først få en eller flere purringer med purregebyrer. Forsinkelsesrenter kan også legges til. Dersom du fremdeles ikke betaler, sendes regningen over til et inkassoselskap som tar seg av den videre oppfølgingen.

Om kravet går til inkasso, tilkommer ytterligere gebyrer, renter og salærer. Da vil selv små beløp raskt vokse seg store. I enkelte tilfeller kan salærer og renter langt overstige regningens opprinnelige beløp. Etter et visst antall purringer, vil en betalingsanmerkning registreres på deg om du fremdeles ikke har innfridd kravet. Slike anmerkninger registreres i et offentlig register som bankene og andre långivere har tilgang til.

Konsekvensene av en betalingsanmerkning

En betalingsanmerkning viser at du ikke har vilje eller evne til å gjøre opp for deg. Det gjør at mulige långivere blir skeptiske til å gi deg ytterligere lån. En betalingsanmerkning vil derfor ofte gi automatisk avslag på lånesøknaden eller søknaden om refinansiering.  

Det finnes imidlertid noen spesialiserte finansinstitusjoner som er villige til å hjelpe deg med refinansiering til tross for at du har betalingsanmerkninger eller pågående inkassosaker. Ta kontakt med Finanstipset i dag, så videreformidler vi søknaden din til disse.

Refinansiering med sikkerhet i bolig

Uansett om du ønsker å refinansiere kredittkortgjeld eller forbrukslån med eller uten betalingsanmerkninger, vil du i de aller fleste tilfeller kunne få en langt bedre rente om du baker disse lånene inn i boliglånet.

Noen forutsetninger må imidlertid oppfylles for å kunne refinansiere med sikkerhet i bolig:

Hvilken rente får jeg på lånet etter refinansieringen?

Hvilken rente du får på lånet etter refinansieringen, vil avhenge av flere faktorer. For det første tilbyr de forskjellige bankene ulike rentesatser for samme type lån. Det er grunnen til at du bør du sammenligne og søke lån hos flere banker, slik at du finner den banken som kan gi deg det beste tilbudet og den laveste renta. På Nettavisen sine økonomisider kan du til enhver tid se en oversikt over hvilke banker som har de laveste rentene når det gjelder lån med sikkerhet i bolig.

Bruk en lånemegler

Det kan være tidkrevende å sende mange søknader til mange ulike banker. Derfor kan du spare mye tid på å bruke en lånemegler. Da sender du bare en søknad til lånemegleren, som sender denne videre til mange ulike banker og kredittinstitusjoner. Deretter vil lånemegleren komme tilbake til deg med ett eller flere tilbud. Så er det bare å velge det tilbudet som passer best ut fra din økonomiske situasjon. Vi i Finanstipset har spesialisert oss på refinansiering med sikkerhet og pant i bolig, ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale og for å motta tilbud fra flere banker.

Uansett om du velger å sende flere søknader til bankene eller om du velger å bruke en lånemegler, er du ikke forpliktet til å godta lånetilbudet du mottar. Det koster heller ikke noe.

Den endelige renten du får vil også avhenge av din økonomiske situasjon. Her er det flere faktorer som spiller inn, blant annet inntekt, bosituasjon, alder, utdanningsnivå, om du har næringsinteresser og om du har betalingsanmerkninger og registrerte inkassosaker. Dersom du har en god og stabil lønnsinntekt, forholdsmessig lav gjeld og ingen registrerte betalingsanmerkninger, vil du få tilbud om en bedre rente enn en person med svakere økonomi.

Uansett hvilken økonomisk situasjon du er i, vi i Finanstipset har dyktige rådgivere som kan hjelpe deg med refinansiering med sikkerhet i bolig. Start søknad her så kommer vi tilbake til deg innen kort tid.

Finanstipset samarbeider med det bredeste spekteret av banker og vi vil sette deg i kontakt med den banken som best er egnet til å hjelpe deg med dine økonomiske utfordringer.

Ta kontakt med oss i Finanstipset i dag, så vil en av våre dyktige rådgivere hjelpe deg å finne den banken som kan gi det beste tilbudet på refinansiering med betalingsanmerkning, tilpasset DITT behov og DIN økonomiske situasjon. Det er raskt, gratis og uforpliktende å sende en søknad, bare fyll ut skjemaet her.

Trenger du refinansiering eller forbrukslån? Her finner du en oversikt over norske banker med best betingelser for deg:

Optinbank

Optinbank tilbyr fleksible forbrukslån, enten du ønsker du å pusse opp huset, trenger et lån til bil eller båt, eller om du har behov for å betale noen uforutsette regninger. Du kan søke om forbrukslån tilpasset deg.

Du vil få et forslag til hvor mye vi anbefaler deg å låne, tilpasset din betalingsevne og din generelle økonomiske situasjon. Optinbank tilbyr noen av markedets beste renter og betingelser på forbrukslån.

Et forbrukslån blir definert som et lån uten sikkerhet, som enkelt og greit kan brukes til akkurat det du trenger. Du trenger ikke kausjonist eller å stille sikkerhet. Med et forbrukslån vil du få en god oversikt og kontroll i hverdagen ved å ha en nedbetalingsplan og fast månedsbeløp.

Et forbrukslån kan du bruke til hva du vil, når du vil! Det er en god løsning ved diverse hjemme prosjekter, reiser og forbruk. Men det er et svært godt alternativ til å refinansiere smålån og kredittkort. Forbrukslån har som oftest lavere rente og bedre betingelser enn kredittkort. Slik vil du få mye bedre oversikt over økonomien med kun en nedbetalingsplan, samt redusere utgiftene med et fast månedsbeløp.

Optin Bank satser mye på innovasjon, både gjennom ny teknologi, og ved å bruke gammel teknologi på en ny måte.

Ta kontakt med oss i Finanstipset i dag, så vil en av våre dyktige rådgivere hjelpe deg å finne den banken som kan gi det beste tilbudet på refinansiering med betalingsanmerkning, tilpasset DITT behov og økonomiske situasjon.

Dersom du har lav inntekt, er dette gjerne grunnen til at du opplever å få avslag på avslag fra bankene. Vi skal her se nærmere på hvorfor det er slik og hva du kan gjøre for å øke sjansene for å få boliglån med lav inntekt.

Grunner til at du får avslag på refinansiering om du har lav inntekt

Det er flere grunner til at det er utfordrende å få lån dersom du har lav inntekt:

Den viktigste årsaken til at mange med lav inntekt får avslag på lånesøknaden, er regelen om at samlet gjeld ikke kan overstige 5 x inntekt. Dette er en streng regel som bankene må forholde seg til. Dersom du søker om for eksempel et boliglån kan ikke gjelden overgå fem ganger årsinntekten.

REGNEEKSEMPEL:
Tjener du for eksempel 250 000 kroner på et år, får du ikke innvilget et større lån enn 1250 000 kroner. Dette er et beløp som i de fleste tilfeller er for lavt til å kjøpe egen bolig.

Om du allerede har eksisterende lån, for eksempel et studielån på 150 000 kroner, vil studielånet også telle med når banken beregner hvor mye du får låne. Merk at også små lån og kreditter som for eksempel kredittkortgjeld og forbrukslån teller med når du søker.


Har du eksempelvis 150 000 i studielån og 50 000 i kredittkortgjeld, får du kun lånt 1050 000. Det er de fleste steder vanskelig å finne boliger til salgs til denne prisen.

Se også: Slik får du refinansiering med lav inntekt

Andre faktorer spiller inn
I tillegg til maksgrensen på 5 ganger inntekt er det også flere andre faktorer spiller inn når banken skal avgjøre hvor mye du kan låne.


Eksempelvis stilles det også krav om at du må ha egenkapital på minst 15 % av kjøpesummen.

Med lav inntekt vil du med andre ord slite med å få lån, og det er ikke så mye bankene kan gjøre med dette. Bankene forholder seg til myndighetenes kriterier.

Hvordan øke sjansen for å få boliglån med lav inntekt

Selv om du får avslag når du søker boliglån med lav inntekt er det noen grep du kan gjøre for å øke sjansene dine for å få lån.

Betal ned dyr kredittgjeld

Dersom du har kredittkortgjeld eller andre smålån med høy rente, bør du snarest innfri denne gjelden. Slik gjeld koster deg nemlig mye per måned som du kunne ha brukt til å legge deg opp egenkapital for å få kjøpt bolig. Om du blir kvitt de dyre lånene, blir det også lettere å spare. Se også: Refinansiering av kredittkortgjeld

Sparing

Sette av et fast månedlig beløp som skal skales til boligkjøp. Dersom du har 15% eller mer i egenkapital vil dette øke sjansene dine for å få boliglån, selv om inntekten din er lav.

Søk lån hos spesialbankene

Dersom du kun har fått avslag på lån fra én bank, kan du med fordel søke hos flere. Noen banker er strengere med å innvilge lån enn andre. Men dessverre vil et avslag fra en også betyr avslag hos resten.

Det finnes imidlertid noen spesialbanker som under visse forutsetning kan gi lån til låntakere som får avslag hos andre banker. Disse ser gjerne nærmere på din økonomiske situasjon og vurderer manuelt hvorvidt du kan greie å betjene et lån.

Søk lån sammen med en medlåntaker

Om du har for lav inntekt, for lite egenkapital eller for mye gjeld vil din lånesøknad sannsynligvis ikke bli innvilget. I slike situasjoner kan du få en annen person til å stille med sikkerhet for det du selv mangler, slik at banken likevel kan gi deg lånet. Har du vanskeligheter med å få innvilget lån eller får for lite lån til å kjøpe en bolig, kan du altså sjansene øke om du søker sammen med en medlåntaker.

Se også: Slik søker du boliglån med en medlåntaker

En medlåntaker er sammen med deg ansvarlig for at boliglånet blir betalt i henhold til avtalen helt til det er fullstendig nedbetalt. Altså er ansvaret for lånet er delt likt mellom deg og din medlåntaker. Dette reduserer risikoen for banken, som da vil være mer villig til å gi deg lån.

Få noen til å stille som kausjonist

En kausjonist kan være ansvarlig for hele eller deler av lånet har likevel noe begrenset ansvar sammenlignet med en medlåntaker.

Ha tålmodighet

Mange er utålmodige og ønsker lån så raskt som mulig. Dette gjelder kanskje spesielt deg som er ung og som ønsker å komme deg ut på boligmarkedet. Dersom bankene avslår din søknad om boliglån, skal du imidlertid vite at du ikke er alene.

Det finnes tusenvis av både unge og eldre mennesker i Norge som sliter med å få lån til å kjøpe sin første bolig. Unge i etableringsfasen eller studenter har ofte lav inntekt, og må derfor vente noen år før de kan kjøpe sin første bolig.

Finanstipset samarbeider med det bredeste spekteret av banker og de beste rådgiverne, og de står alle klare til å hjelpe deg med dine økonomiske utfordringer På denne siden presenterer vi vår samarbeidspartner, Svea Finans

Svea Finans har 200 ansatte i Norge fordelt på kontorer i Oslo, Trondheim og Hamar. Med over 2000 ansatte er konsernet Nordens største privateide finansieringshus.


Svea Finans har spesialisert seg på å hjelpe mennesker med økonomiske utfordringer. Har du mange ulike fakturaer å forhold deg til? Ved hjelp av refinansiering kan du samle alt hos Svea. Slik trenger du kun å forholde deg til én faktura.

Har du problemer med å få lån i andre banker? Hos Svea kan du søke om å ta opp lån med sikkerhet i bolig. Dette vil gi deg lavere rente og bedre betingelser.

Dersom du trenger penger til uforutsette utgifter, ferie, eller annet, kan refinansiering med sikkerhet i bolig være en god måte å innhente penger på.  

Står du fast? Ring oss på 404 56 333 – vi hjelper deg!

Ring 404 56 333 for rådgivning

Vil du fylle ut søknaden senere?

Opplysningene behandles sikkert og trygt. Du samtykker til at Finanstipset kan behandle dine personopplysninger
som beskrevet her.